katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 10.10.2003
Otázka:
Doporučuje se společná modlitba, že prý je silnější a účinnější a Bůh jí spíše vyhoví. Operuje se při tom s veršem Mt 18,20 "Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." To se týká ale třeba mše nebo pochodů pro život atd.
Pro modlitbu přece platí něco jiného: Mt 6,6: "Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí." Takže modlit se má každý sám, ne? Poradíte mi? Děkuji.
Odpověď:
V křesťanské tradici existuje jak společná modlitba, tak modlitba soukromá. Nikde není řečeno, která modlitba je silnější a účinnější, modlitboměr ještě nikdo nesestrojil. Výše zmíněný text z 18. kapitoly Matoušova evangelia se týká prosby, a to je jen jedna z forem modlitby (neplatí, že modlitba=prosba, pojem modlitby je mnohem širší a zahrnuje třeba chválu a děkování).
Naopak v 6. kapitole přece mluví Ježíš o něčem jiném: o soukromé modlitbě farizeů, kteří si při tom dali práci, aby je lidé dobře viděli. Předmětem kritiky není jejich veřejná modlitba, ale jistý "exhibicionizmus" - dávání všem na vědomí, jak jsou zbožní a dokonalí. Ale zbožnost se neměří vnějšími a povrchními věcmi, ale vztahem k Bohu, který je niternou záležitostí - Bůh vidí, co je skryté...
Vytrhávat různé Ježíšovy výroky z kontextu a dávat je do protikladu nemá žádný smysl. Je třeba velmi citlivě respektovat situaci, ve které byly vyřčeny, a "nepřesazovat" je do nesouvisejícího kontextu.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest