katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 12.6.2001
Otázka:
Můžete vysvětlit rozdíl mezi farářem, kaplanem a dalšími tituly používanými v církvi? Děkuji.
Odpověď:
Z hlediska teologie svátostí se rozlišují tři stupně služebného kněžství: jáhen, kněz a biskup. Liší se mezi sebou stupněm účasti na Kristově kněžtví a mocí vysluhovat svátosti. Biskup má plnou svátostnou moc a stojí v čele místní cíkve, nazývané diecéze, kněz je jeho zástupcem v jednotlivých farnostech a vysluhuje svátosti ve spojení s biskupem, jáhen je ustanoven k pomoci kněze a biskupa.
Další označení z hlediska kanonického práva:
Farář - kněz pověřený správou farnosti - tedy `prodloužená ruka biskupa`.
Farní vikář označení pro dalšího kněze ve farnosti, určeného k výpomoci faráři (lidově a nepřesně bývá označován `kaplan`).
Kaplan je kněz pověřený pastorací v určitém zvláštním prostředí - např. vězeňský kaplan, vojenský, nemocniční...

Z hlediska struktury církve se pak používají následující tituly:
Papež - biskup Říma a nástupce apoštola Petra
Sídelní (diecézní) biskup - biskup spravující diecézi, v čele arcidiecéze stojí arcibiskup
Titulární biskup - biskup-nástupce nebo pomocný biskup v diecézi
Papežský nuncius - biskup-zástupce papeže v určitém státě

Generální vikář - kněz-zástupce biskupa
Biskupský vikář - kněz, pověřený biskupem pro určitou oblast pastorace
Vikář (na Moravě děkan) - kněz stojící v čele většího správního celku (vikariát - na Moravě děkanství), které vznikle sdružením více farností.

Další tituly používané v církvi:
Kardinál - biskup, jmenovaný papežem, s právem volit papeže (sbor kardinálů tvoří konkláve, v němž a z jehož středu je papež zvolen)
Monsignore - obecné pojmenování pro čestné tituly, které papež uděluje kněžím (Kaplan Jeho Svatosti, Prelát Jeho Svatosti, Apoštolský protonotář)
Kanovník - člen tzv. kapituly - společenství kněží kolem nějakého význačného místa (např. katedrály), kteří se scházejí ke společné modlitbě liturgie hodin a kteří dotvářejí slavnostní ráz bohoslužby.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest