katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 30.10.2003
Otázka:
Existuje u nás nějaká církev, která zachovává apoštolskou posloupnost kněží a biskupů a může tedy platně vysluhovat svátosti, ale přitom nediskriminuje ženy? Nejsem si jista, zda tato kritéria splňuje starokatolická církev.
Odpověď:
Jsem si jist, že těmto požadavkům vyhovuje katolická (řecko- i římsko-) církev. Jedině v případě původního významu slovesa diskriminovat/rozlišovat, musím potvrdit, že katolická církev rozeznává a uznává odlišnost pohlaví. Nelišný přístup ke svěcení (na což snad narážíte) můžeme nalézt právě ve starokatolické církvi. U všech svátostí – nejen svátosti svěcení – jsou důležité tři věci. Totiž udělovatel, způsob a víra, i „adresát“. Pro platnost svátosti svěcení je třeba:
- biskupa, který má zmiňovanou apoštolskou posloupnost
- liturgický obřad vkládání rukou s předepsanou modlitbou
- pokřtěného muže (CIC 1024), kterému nebrání překážky podle dalších kánonů
Mimo katolickou církev je problém s apoštolskou posloupností; v protestantských společenstvích bývají „farářky“ voleny; ale hlavně tam, kde „světí“ ženy, již nelze mluvit o platném svěcení. S ostatními svátostmi kromě křtu je to rovněž na pováženou. Po „svěcení“ jáhenky ve jmenované církvi, se v tiskové zprávě objevilo, že bude vysluhovat pomazání nemocných (vyhrazené knězi).
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest