katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 28.6.2001
Otázka:
Jaké kontemplativní zenské rády jsou u nás v CR? Muzete napsat strucne o jejich charismatech? Prípadne poradit na koho se obrátit pri hledání vhodného rádového spolecenství? Díky za odpoved. Jana
Odpověď:
V České republice působí tyto kontemplativní ženské řády (kontemplativní=rozjímavé - věnují se modlitbě a rozjímání, narozdíl od `činných`, které se věnují apoštolátu ve světě):

Chudé sestru sv. Kláry - KLARISKY - Tento řád vznikl na podnět sv. Kláry v roce 1212. Podstata řeholního společenství spočívá v kontemplativním životě podle evangelia, chudobě, sesterském společenství a v klášterní odloučenosti (klausuře). Posláním sester je slavení eucharistie, liturgie hodin (breviáře), rozjímání a vnitřní modlitba.Řád klarisek-kapucínek - je nejpřísnějším z řádů podle řehole sv. Kláry. Navazuje na myšlenky sv. Kláry, některým prvkům vděčí reformátorce řádu sv. Koletě a Řádu menších bratří kapucínů. Je to kontemplativní řád, žijící v přísné klauzuře, kde usiluje o stálé spojení s Bohem v modlitbě. Právě modlitbou za potřeby lidí a za celý svět přinášejí těm, kdo žijí mimo klášter, velké požehnání.Mnišky kazatelského řádu - KLAUZUROVANÉ DOMINIKÁNKY - tento řád vznikl na podnět sv. Dominika, zakladatele Řádu kazatelů - dominikánů. Jejich posláním je doplnit kazatelskou činnost spolubratří a spolusester kontemplativní modlitbou. Proto nemají žádnou vnější činnost, ale v modlitbách obětují vše, čím žije dnešní doba.Řád sester cisterciaček - je ženská paralela mužského cicterciáckého řádu. Jde o reformovanou řeholi sv. Benedikta. Mají přísnou klauzuru a slib doživotní `stabilitas loci` - setrvání na jednom místě. Jejich prvořadým úkolem je modlitba, duchovní četba a rozjímání. Řádové heslo je `Ora et labora` (Modli se a pracuj), proto je čas přidělen i k manuální práci.Řád sester Blahoslavené Panny Marie karmelské - KARMELITKY - je nejstarším ženským společenstvím karmelské rodiny. Způsob života je dán karmelitskou spiritualitou: skrytým životem modlitby v přísné klauzuře.Řád bosých mnišek Blahoslavené Panny Marie z hory Karmel - BOSÉ KARMELITKY
- je reformovaný řád karmelitánské řehole. O návrat k přísnějšímu způsobu života se zasloužili především sv. Jan z Kříže a sv. Terezie z Avily. Charizmatem této řeholní rodiny je: kontemplativní modlitba a rozjímání, samota, chudoba, půst, mlčení a práce. Velmi cennou službu církvi poskytují modlitbou za kněze a misionáře a za spásu všech lidí.Řád Navštívení Panny Marie - VIZITANTKY - byl založen 1610 ve Francii. Zakladatelem řádu je sv. František Saleský. Podle stanov tohoto řádu je přípustné, aby některé kláštěry měly kontemplativní, jiný zase činný apoštolátní charakter. Jako vzor života je brán příklad Marie: hluboký vnitřní život a služba, navenek skrytá a nenápadná.


Jako doporučenou četbu k tomuto tématu odkazuji na knihu Řeholní život v Českých zemích, Karmelitánské nakladatelství 1997, 320 str. Zde najdete i kontaktní adresy na jednotlivá řeholní společenství.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest