katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.10.2003
Otázka:
Dobrý den,
jsme věřící rodina, které není lhostejný vztah k přírodě, stav životního prostředí a ekologické otázky vůbec. Chtěli bychom se proto zeptat, jaký je vztah církve k ekologické problematice. Máme totiž dojem, že církev se v této oblasti nikterak neprojevuje. Bůh ustanovil člověka hospodářem na svém díle a nikomu, natožpak církvi, by asi nemělo být lhostejné, že člověk svým konáním toto Boží dílo nenávratně ničí. Nebo se v otázce postoje církve mýlíme?
Odpověď:
Kdo by nebyl fascinován a unesen biblickým výkladem stvoření…

Zpráva o Stvoření nám vypovídá o velikosti Boží důvěry v člověka. Vše mu svěřil, dal do užívání. Stvoření je samotným Tvůrcem považováno za dobré. Jestliže ono "dobré" vyjadřuje odpovídající Božímu záměru; co Bůh od počátku chtěl; vůli samotného Boha, potom člověk má pokračovat a naplňovat Stvořitelův záměr.

Genesis 1,28 Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.

Podmanit si - je nutno chápat a objevit podle antické představy o kralování, kde král reprezentoval božstvo a uskutečňoval na zemi jeho zákony.
Člověk je tedy jako ten, který má vést a uskutečňovat Boží záměr. Stvoření očekává pod jeho vedením svého uskutečnění; naplnění Božího záměru, aby vše bylo dobré.

Ujímáme se zodpovědnosti za Stvoření, aby respektovalo a odpovídalo Božímu plánu dobroty a lásky.

Tedy ani církvi nemůže být lhostejný postoj dnešního člověka. Proto se dnes na církevních fakultách vyučuje vztahu člověka ke stvoření. Konají se mnohé konferenci na tato témata, sám svatý Otec apeluje až s mrazícím důrazem na zodpovědnost člověka.

Vše má být obnoveno a ptáte se v kom? Odpovídá nám sv. Pavel, obnovit vše v Kristu... Rekapitulace v Kristu…

Přispějme tedy k lesku Božího stvoření, kdybychom totiž zničili přírodu,
"zabijeme"
tím i Boha, neboť stvoření vypovídá o lásce Stvořitele ke svému dílu.

Kdo dokáže číst o Bohu z dnešního stvoření...? Kéž je to pro nás výzvou!
Na otázku odpověděl: Pavel Lazárek
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest