katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 21.11.2003
Otázka:
Dobrý den, prosím o zodpovězení těchto dotazů:
1. Kde mohu zjistit, která píseň z kancionálu se v daný den při mši zpívá?
2. Jaký smysl má opakování "zdrávasů" při motlidbě růžence? Osobně mohu poznamenat, že to odvádí moji pozornost. Jak se rozjímá o tajemstvích?
3. Jak je možné, že lidé před příchodem Ježíše nemohli být vzkříšeni, neboť nevěděli, co pro to mohou udělat? Není to nespravedlivé?
4. Někdy mě pokouší myšlenka, že Boží království je pouze podobenství. Můžete se nad tím zamyslet?
Děkuji a přeji Boží požehnání. Jan
Odpověď:
Písně, které doprovází bohoslužbu, nejsou předepisovány. Záleží na rozhodnutí varhaníka či přání kněze. Samotný zpěvník obsahuje písně k liturgickým dobám a různým příležitostem, ovšem výběr (závisející na vhodnosti) z daného okruhu je víceméně libovolný. Takže o konkrétní písni budete vždy informován až před začátkem bohoslužby.

Modlitbě růžence se věnují otázky č. 872, 886, 887 a 1419.

Ve vyznání víry potvrzujeme, že očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Ke vzkříšení dojde až na konci všech věků, dosud byl vzkříšen pouze Ježíš a Panna Maria byla vzata do nebe s tělem i duší.
Církev také věří, že Kristova oběť je univerzální, tedy se vztahuje na všechny lidi, kteří kdy žili a žít budou - tedy i na ty, kteří zemřeli před Kristovým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním. Ve zmiňovaném Krédu je také řeč o tom, že Kristus sestoupil mezi mrtvé do podsvětí; takový byl totiž až do příchodu Vykupitele osud všech mrtvých, jak zlých, tak spravedlivých; ale tím není řečeno, že jejich osud je stejný – duše spravedlivých očekávaly Krista, aby je osvobodil. KKC 633 Všechny, kdo zemřeli před Kristovým příchodem na svět, jakož i ty, kteří zemřeli dříve, než se mohli seznámit se spasitelnou zvěstí (evangeliem), svěřuje církev nekonečnému Božímu milosrdenství a věří, že i oni mohou dojít spasení.

Boží (či nebeské) království je často vysvětlováno podobenstvími. Ale není jen nějakou vyprávěcí položkou, nýbrž je fakticky prokazováno viditelnými znameními. Kristovy zázraky totiž znamenají konec nadvlády satana, hříchu i smrti nad člověkem.
Doslovné chápání starozákonních výroků vedlo židy k eschatologickému pojetí o skvělém pozemském království, ale Ježíš je ukazuje jinak: jeho království přichází v okamžiku, kdy je lidem kázáno Slovo Boží. To je jeho počátek, nyní se projevuje prostřednictvím Krista a na konci časů se uskuteční v plnosti.

Samotný pojem Boží království může mít v biblickém kontextu několik významů:
a) Boží královská důstojnost regalitas (angl. kingship)
b) Boží královské území regnum (angl. kingdom)
c) Boží královská vláda regnatio (angl. reign)

K dalšímu doporučuji jako vhodnou literaturu Slovník biblické teologie .
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest