katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 30.12.2003
Otázka:
Dobrý den,

četl jsem ve Vašem článku http://www.katolik.cz/texty/vira/k8.asp mimo jiné tento text "Dnešní evoluční teorie předpokládá, že se člověk vyvinul z nižších organismů; tento předpoklad není - pokud jde o lidské tělo - v zásadním rozporu s křesťanským pojmem stvoření. "
Musím se přiznat, že mne to velmi překvapilo. Vždyť podle Bible byl první člověk stvořen nesmrtelným, a tím se zcela odlišoval od všech ostatních organismů. čili evoluční teorie musí být díky tomu zcela v rozporu se svědectvím o Stvoření člověka.
Dále mi není jasné, proč Bůh stvořil dva živočišné druhy nadané uměním řeči: člověka a hada. Proč pouze člověk a had uměli mluvit? Bojím se, aby v tom nebyl Boží záměr k vyprovokování prvotního hříchu. Jak vypadal had před svým potrestáním? Umělci, kteří zobrazují Evu u Stromu Poznání, kreslí hada v jeho dnešní, obvyklé podobě. Ale had se plazí po zemi pouze z důvodů trestu. Předtím se neplazil a navíc uměl mluvit. Jak tedy mohl vypadat?
Odpověď:
Písmo nepřipisuje prvním lidem nesmrtelnost (...než se vrátíš do země, z níž jsi byl vzat Gen 3; 19), ta je zvláštním Božím darem a spočívá skrze společenství s Bohem v nemožnosti zmaru. Neboť Hospodin komentuje události na počátku stvoření slovy: Jen aby nyní nevztáhl ruku a neutrhl též ovoce ze stromu života, nepojedl z něho, a tak nebyl živ navěky. (Gen 3; 22) I Boží určení k plození (později přistupují pouze porodní bolesti) má, z mého pohledu, smysl, jen pokud tvorové umírají. První lidé neměli zemřít – ovšem tak, jak známe smrt my. Měli žít s Bohem navěky, přičemž důraz je kladen na slovo „s Bohem“ a ne až „na věky“.
Varování nedotknete se ho pod trestem smrti by proto bylo zavádějící vykládat tak, že konec života nastává po hříchu. Ve stejném duchu propadneš smrti znamená, že bude vytržen ze společenství s Bohem; vždyť po překročení zákazu první lidé neklesají mrtví k zemi, ale jsou vyvedeni mimo Eden. Vzhledem k teologii bychom mohli teoretizovat, že bez prvotního hříchu by lidé mohli přejít z pozemského života obdobným způsobem jako je „usnutí“ Panny Marie. Z Bible se dozvídáme, že až vyhnáním z krásného místa rajské zahrady v Boží blízkosti jsou lidé vydání do moci smrti - té smrti, která je náhlá a bolestivá. Smrt je na prvním místě duchovní, jako odloučení od Boha; to přináší bolest a ztrátu života.

Celé symbolické vyprávění Geneze nepřináší reportážní popis událostí. Proto vám nemohu potvrdit, že had mluvil lidskou řečí (a navíc hebrejsky). Biblická mluva je v jistých směrech odlišná – poznat ženu opisuje intimní styk a poznat dobro a zlo je zase vyjádřením vlastního ustanovení norem. Víme, že stvoření probudilo v ženě touhu překročit Boží vůli představovanou pojezením zakázaného ovoce (a dalším krokem pak bylo vyobrazení plodu jako jablka podle latinského malum-zlo a malum-jablko). Ovšem tradice vnímá v popsaném pokušení ďáblovu závist, aniž by živočichům přisuzovala před prvním hříchem inteligenci, řeč či chůzi.
Plazení po břiše má lidem připomínat soud nad pokušitelem a jeho pokoření. Nechtěl bych příště řešit otázku lámavosti světla před potopou, než se objevila duha.

Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest