katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 23.10.2003
Otázka:
Můžete mi, prosím, říci, jak vzniklo slovo Hospodin? Je mi jasné, že to není od slova hospoda. Myslím si, že to je od slova hospodář (jakožto nejvyšši na statku). Nebo se mýlím?
Odpověď:
Slovo Hospodin, hospodin je původu staroslověnského, resp. praslovanského; do češtiny se dostalo díky sv. Cyrilu a Metodějovi, nalezneme je v nejstarší české písni Hospodine, pomiluj ny (která obsahuje i jiné staroslověnismy). Vyskytuje se i v dalších slovanských jazycích – polsky gospodzin; rusky gospóď, gospodín; srbsky a chorvatsky gospōd, gospňdin; vždy má význam pán; v jihoslovanských jazycích se v tomto smyslu používá v běžné mluvě. Staroslověnský tvar byl gospodь či gospodinъ; praslovanský tvar můžeme rekonstruovat jako *gospodь, *gospodinъ. Původ je třeba hledat v indoevropských kořenech *ghosti- (host) a *pot- (pán); původní význam je tedy pán či ochránce hostů, pán domu, hostitel. Tvar s koncovým -in byl progresivnější, umožnil lepší zařazení do systému staročeské deklinace (proto vokativ Gospodine namísto staroslověnského Gospodi). V současnosti má v češtině slovo Hospodin charakter tzv. biblismu, tedy výrazu s použitím omezeným na sakrální texty. Z tradice se používá pro překlad lat. Dominus, řec. Κυριος či hebr. Adonai, tj. Pán. Jako nezvyklý archaismus je pociťovali mluvčí již ve 14. stol. Je třeba poznamenat, že správná výslovnost je pouze [hospoďin].

Autor odpovědi je filolog.
použitá literatura:
Jiří Rejzek: Český etymologický slovník
Dušan Šlosar: Tisíciletá

Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest