katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 30.1.2004
Otázka:

Jak se staví církev k sebevraždě (event. přítomnost biskupa Malého

na pohřbu Pavla Tigrida)?
Odpověď:
Postoj církve k sebevraždě je popsán v Katechizmu katolické církve:

2280 Každý je odpovědný za svůj život před Bohem, který mu jej dal. On také zůstává jeho svrchovaným pánem. Máme jej přijímat s vděčností a ochraňovat jej k jeho cti a ke spáse svých duší. Jsme správci a ne vlastníky života, který nám Bůh svěřil. Nenakládáme s ním volně.
2281 Sebevražda se příčí přirozenému lidskému sklonu uchovat a zvěčnit svůj život. Závažně odporuje správné lásce k sobě. Zároveň je to urážka lásky k bližnímu, protože láme nespravedlivě svazky solidarity s rodinným společenstvím, s národní i lidskou společností, vůči nimž mám závazky. Sebevražda je proti lásce živého Boha.
2282 Je-li sebevražda spáchána s úmyslem dát příklad, především mladým, pak je i těžkým pohoršením. Úmyslná spolupráce na sebevraždě se příčí mravnímu zákonu.
Těžké psychické poruchy, úzkost nebo strach z těžké zkoušky, z utrpení nebo z mučení mohou odpovědnost sebevraha zmenšit.

2283 Nemá se zoufat nad věčnou spásou osob, které se usmrtily. Bůh jim může dát příležitost pro spásonosnou lítost cestami, které zná jen on Sám. Církev se za osoby, které si sáhly na život, modlí.

Z tohoto je patrný jistý posun morální teologie v hodnocení sebevraždy. Zatímco dříve byl sebevražedný čin chápán jako definitivní odmítnutí Božího milosrdenství a sebevrahům byl odepřen církevní pohřeb, současný pohled bere v úvahu možné okolnosti, které mohly odpovědnost sebevraha zmenšit. Proto nechce posuzovat, jaké důsledky má sebevražda na věčný život toho, kdo si na život sáhl. Spása je Boží záležitostí a my můžeme pouze dotyčného svěřit modlitbou do Božího milosrdenství. Je třeba spíše pozitivně vyzdvihovat hodnotu života jako Božího daru a lidskou zodpovědnost při zacházení s ním.
Na otázku odpověděl: R.D. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář