katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 13.11.2003
Otázka:
Zajímalo by mne, jaký je názor "katolíku" na mešní satupendia - tedy peníze dávané kněžím za odsloužení mše na nějaký úmysl. Četl jsem zajímavý názor teologa P. Kunetky, který se domnívá, že je to nesmyslný pozůstatek středověkých oltářníků, v nebi to nemá váhu, neboť nelze u Boha předplatit, k čemu on použije oběť svého syna a kněží to navíc nezdaňují, takže je to nemorální příjem. Co na to říkáte vy?
Odpověď:
Těší mě, že sledujete obdobnou rubriku v Katolickém týdeníku. Zmiňované vysvětlení bylo dobře podané z liturgického hlediska, ale nebylo by správné opomenout i jiné morální a praktické aspekty, když se k tomu mám vyjádřit i já (a zase tak ostře nevyznělo :-).

Tzv. mešní stipendium je z hlediska kanonického práva dar (tím se připouští předání nějakého obnosu) a pro právo civilní se jedná o požitek (příjem nepodléhající daňovému zatížení).
Kněz tak přináší Bohu oběť na úmysl toho, kdo přináší dar. Tím je oceněno gesto osobní oběti / daru věřícího. Dnes se již dává nějaká částka namísto věnování chleba, vína a dalších darů určených kněžím a potřebným. Ovšem spoluúčast na eucharistické oběti je možná i dalšími službami v církvi. Praxe je taková, že kněží vybízejí k zapojení na přípravě mše svaté, předčítání biblických úryvků, přinášení darů, apod. nemohou si však dovolit odmítnout mešní stipendium. Jisté stinné stránky to skutečně obnáší, ale zrušit něco definitivně pro špatný přístup nelze bez vytvoření něčeho nového. Možná obava o profanaci posvátného, že nelze zaplatit Dar, se kompenzuje vyřazením (darováním) peněz z běžného profánního užití, které relativizuje šetření i plýtvání. Určitě by to však nemělo svádět k chápání objednané-předplacené bohoslužby. Věřící si mají uvědomit svoji povinnost přispívat na potřeby společenství, kněz se učit vděčnosti a farnosti více podporovat potřebné. Lepší by opravdu bylo odbourat postoj placení (vtisknutí bankovky či vsypaní mincí do dlaně kněze se slovy "tady máte za mši svatou") a posílit vnímání daru (když obětní dary chystá kněz a nechá je věřící pouze symbolicky přinášet). Co však jsou platné přísné církevní předpisy, když lidé předpokládají, že je to na osobní potřeby dotyčného...

Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest