katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 12.1.2004
Otázka:
V predposlednim KT bylo uvedeno, ze v dobe sv.Pavla byly jen pohanske
chramy.
Co se stalo se synagogamy, tedy s tehdejsimi chramy, kde kazal i Pan?
Odpověď:
Problém není v tom, že by pisatel opomněl synagogy, pouze v tom, že synagogy nejsou chrámy. Jediným chrámem Izraele byl chrám v Jeruzalémě, tedy pouze na tomto místě se mohly přinášet oběti. Synagogy byly „pouze“ modlitebny, nepřinášely se tam oběti, ale Židé zde naslouchali Písmu. Kdybych měl přirovnat synagogální bohoslužbu k našemu chápání, pak v synagoze se věřící Židé účastnili „bohoslužby slova“ – naslouchali čtení z Tóry (knih Mojžíšových) a z Proroků, kázání, zpívali žalmy a přednášeli modlitby. Oběť přinášeli kněží v chrámu. Z tohoto důvodu je pochopitelný tragický dosah faktu, že Jeruzalémský chrám byl a je zničen, Židé nemohou přinášet oběť.
Ježíš sám předpovídá zničení chrámu (Mt 24, 2; Mk 13, 2; Lk 21, 6) a autor listu Židům zdůvodňuje i konec starozákonních obětí (Žd 9): jedinou a stále platnou obětí Nové Smlouvy je Kristus na kříži. Už není třeba přinášet jiné oběti, Ježíš sám sebe přinesl v oběť jednou pro vždy. Naše bohoslužba oběti při mši sv. proto není opakováním Kristovy oběti na kříži, ale jejím zpřítomněním. Ježíš udělal ze své strany vše, zemřel za každého člověka, teď je řada na nás, abychom do jeho oběti vstoupili my, přihlásili se k ní sami za sebe. To se právě uskutečňuje při mši sv.

Na otázku odpověděl: R.D. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest