katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 13.2.2004
Otázka:
Dobrý den, osm?luji se obrátit se na Vás s následujícím delikátním dotazem. Podle list? sv. Pavla, papežských encyklik Arcanum, Casti connubii a ješt? i Humanae vitae je dodnes hlavou katolické rodiny muž a žena se má podrobovat svému muži. Jsetliže však žena odpírá muži poslušnost, jakými prost?edky m?že muž p?ivést ženu zp?t k domácí kázni? Muže v této v?ci pomoci zpov?dník ?i církevní soud? Pokud ano, jak? D?kuji p?edem za Vaše laskavé zodpov?zení mého svrchupsaného dotazu.
Odpověď:
Ač v logické návaznosti, přece přicházíte do zvláštního řetězce. Nemůžete směšovat rozličné části; záleží na tom, k čemu se vaše manželka zavázala (pravděpodobně zachovat trvalou lásku, úctu, věrnost). O poslušnosti/podřízenosti není zmínka, proto ji není možné vyžadovat – natož osobami s tím přímo nesouvisejícími.
Vztah lásky a respektu mezi lidmi, i manžely, je výrazem řádu. Má proto svůj původ a cíl v Bohu (tolik apoštol Pavel). Manželství má důstojnost ve svátosti; Boží milost má oba manželům pomáhat, aby v manželství dosáhli svatosti (Lev XIII. v Arcanum divinae) atd. Proto přijetí autority manžela je založeno na projevované lásce. Láska však nemůže nutit; ani nátlakem nelze prohlubovat lásku. I v listě Efezanům předchází: buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest