katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 26.2.2004
Otázka:
hezky den,shanim vsude mozne,jak se modlit ruzenec,ale nemuzu se dostat nalezu.Bylo by mozno pomoci mi? Problem je v tom,ze bych potrebovala rozepsat,co se presne kdy modli /ktera kulicka/ a taky modlitby samotne.Moc dekuji,
Odpověď:
Je pravdou, že ač jsme věnovali růženci několik otázek , bylo to spíše „proč“ než „jak“ se modlit:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

Před začátkem růžence se modlí předchozí modlitba až ke slovu „Ježíš“, za které se vloží
poprvé:
v kterého věříme
podruhé: v kterého doufáme
potřetí: kterého milujeme

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

Při modlitbě desátku růžence se modlí předchozí modlitby až ke slovu „Ježíš“, za které se vloží jedno z níže uvedených tajemství Ježíšova života. Poté se dokončí modlitba „Zdrávas Maria“ a ještě devětkrát opakuje než následuje „Sláva Otci“.

(tajemství radosti – Po, So)
kterého jsi z Ducha svatého počala
s kterým jsi Alžbětu navštívila
kterého jsi v Betlémě porodila
kterého jsi v chrámě nalezla
kterého jsi v chrámě obětovala

(tajemství světla -Čt)
který byl pokřtěn v Jordánu
který zjevil v Káně svou božskou moc
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
který na hoře proměnění zjevil svou slávu
který ustanovil Eucharistii

(tajemství bolesti –Út, Pá)
který se pro nás krví potil
který byl pro nás bičován
který byl pro nás trním korunován
který pro nás nesl těžký kříž
který byl pro nás ukřižován

(tajemství slávy – St, Ne)
který z mrtvých vstal
který na nebe vstoupil
který Ducha svatého seslal
který tě, Panno, do nebe vzal
který tě v nebi korunoval
který z mrtvých vstal

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Po každém „Sláva Otci“ se v desátku růžence modlí tzv. Fatimský dodatek Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Na závěr celého růžence (všech pěti desátků) se přidává modlitba
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství; živote, sladkosti, a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy; k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči; a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž; ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria

a závěrečná modlitba
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavenné Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest