katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 12.3.2004
Otázka:
Dobrý den,
v souvislosti s postní dobou by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi "pokání zdrženlivostí" a "pokání újmou", které se vztahuje na lidi od 18 do 60 let.
Předem děkuji za odpověď
Odpověď:
Obsažně o pokání pojednává Kodex:
Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou z božího zákona povinni činit pokání; aby se všichni určitým zachováváním pokání navzájem spojili, stanovují se dny pokání, v nichž se křesťané zvláště věnují modlitbě, konají skutky zkožnosti a lásky a také sebezápor tím, že své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání újmou a zdrženlivosti podle následujících kánonů.

Dny a doby pokání v celé církvi jsou jednotlivé pátky během celého roku a doba postní.

Pokání zdrženlivosti od masa nebo jiného pokrmu podle předpisů biskupské konference se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti;
pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista.

Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázány osoby od dovršeného čtrnáctého roku věku;
zákonem pokání újmou jsou vázáni všichni zletilí až do započatého šedesátého roku. Pastýři duší a rodiče dbají, aby také ti, kteří nejsou vázáni zákonem pokání zdrženlivosti a újmou z důvodu nezletilosti, byli vychováváni k správnému pochopení pokání.


Během postní doby činíme pokání skrze širší odříkání, dobré skutky a zbožnost.
V postních dnech od masitých / nákladnějších jídel či v nezbytném případě nahrazení tohoto jiným způsobem zdrženlivosti.
Na Popeleční středu a Velký Pátek je omezení na jedno standartní jídlo
, další jsou sníženy kvalitativně i kvantitativně (to je ta újma).
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest