katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 1.2.2004
Otázka:
Jaký má církev pohled na konec světa?
Odpověď:
Biblický a tedy upřený, neboť poslední verše této knihy končí zvoláním: A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" . Rovněž základní Ježíšova modlitba prosí přijď království tvé.

Křesťanský postoj je výrazem očekávání (nikoliv hrůzy), kdy se dokončí dílo stvoření a vykoupení. Doba příchodu Krista přinese konec světa, ale času, utrpení, bolesti a smrti.
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. (Sol 4, 16)
Zde má víra nejnepochopitelnější bod: hmotný konec nepřechází do duchovního způsobu existence, ale dochází k proměnění – vzkříšení mrtvých v neporušitelném těle.
Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. (Řím 8, 19) Také viditelný svět je tedy určen k tomu, aby byl proměněn, aby i sám svět, obnovený ve svém prvotním stavu, byl už bez jakékolliv překážky ve službách spravedlivých, tím, že se bude podílet na jejich oslavení ve vzkříšeném Ježíši Kristu. (KKC 1047)
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest