katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 27.5.2004
Otázka:
Dobrý den, ráda bych se zeptala na judaismus. Co je to vlastně za náboženství Judaismus ? Je to židovské náboženství ? Kdy vzniklo a jak souvisí s křesťanstvím ? Díky za odpověď.
Odpověď:
Judaismus (latinsky) je skutečně v češtině židovství, v řečtině iudaismos. Termín označuje z prvního hlediska období, které u Židů následovalo po babylonském zajetí (babylonské zajetí: asi 587-530 př. Kr.), kdy z Izraele prakticky zůstal jen kmen Juda, a prožíval své dějiny historicky, kulturně a nábožensky odlišně od předcházejícího období. Typickým obrazem židovství je např. synagoga jako místo setkávání s Bohem v modlitbě, studování a čtení Písma. Prameny pro židovství jsou biblické starozákonní knihy. Z mimobiblických pramenů je třeba zmínit především Filona Alexandrijského, Josefa Flávia a různé rabínské výklady Písma a spisy (talmud, midraš...).

Z širšího pohledu znamená židovství především náboženské monoteistické vyznání Židů, které se začalo formovat mnohem dříve než nastalo ono tzv. babylonské zajetí. Hlavní zkušeností židovského národa, téměř totožného s židovstvím, bylo osvobození z Egypta, vyvolení Bohem a následná úmluva s Bohem. Tato úmluva je nejsilnějším důvodem pro existenci židovského národa, který dnes patří k nejstarším dnes existujícím národům. Tyto uvedené zkušenosti zakládající židovský národ se odehrály před jedním tisícem let před Kristem.

Z tohoto židovského národa se narodil Ježíš, který je pro křesťany očekávaným Mesiášem, Vykupitelem, očekávaným Židy. Někteří Židé ho takto přijali, jiní ne. Tak je vedle sebe židovství a křesťanství. Židovství, ke kterému se hlásí především lidé pocházející z židovské národnosti, ale nejen tito, je dnes reprezentováno především existencí státu Izrael, ale i díky Židům žijícím po celem světě. Křesťané pocházejí z různých národů, nejsou nijak vázáni na zemi a národ. I dnes samozřejmě je nezanedbatelné procento Židů, kteří jsou křesťanského vyznání.

Křesťanství i židovství vyznává jednoho společného Boha Hospodina. Společnou svatou knihou je také tzv. Starý zákon (ve skutečnosti je to sbírka čtyřiceti pěti knih). Křesťané navíc vycházejí také - a především - z Nového zákona, z vykoupení skrze Ježíše, Božího Syna.
Na otázku odpověděl: Mgr. Petr Nešpor
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest