katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 12.5.2004
Otázka:
Je pro mě nepochopitelné, kolik různých názvů církevní hodnostáři nosí, a prosím o vysvětlení, proč to a co přesně znamenají:
Kanovník, vikář (proč mají na Moravě místo vikáře děkana?), sídelní biskup, titulární biskup, biskupský vikář, generální vikář, farní vikář…
A „čestné tituly“ jako Kaplan Jeho Svatosti, Prelát Jeho Svatosti, Apoštolský Protonotář a další, které jsem na vlastní oči viděla, jsou k čemu? K odlišení od „normálních“ lidí? Označení BRATR nestačí?
Je vůbec normální, říkat někomu Jeho Svatost? Není přece Svatý jen Bůh?
Odpověď:
Ano, tak zní i chvalozpěv „ty jediný jsi Svatý“ a také všechny ostatní vlastnosti má v plnosti, že můžeme říci: „jedině On je Láska, Moudrost, Spravedlnost, Pravda...“
Boží svatost se skutečně nedá srovnávat se svatostí žádného papeže. Co je člověk? Je snad bez poskvrny? Což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy? Hle, on ani na své svaté nedá a nebesa nejsou v jeho očích bez poskvrny, což teprve ohavný a zvrhlý člověk, který pije podlost jako vodu? (Job 15,14nn) Ale takové pojmenování „Svatý otec“ vychází z jeho úkolu v církvi, kterým je zprostředkovat vedení k Bohu. Asi nejste katolička, že? My totiž ještě mluvíme o tom, že ve věcech týkajících se víry a morálky papež nemůže chybovat.

Nedivím se, že máte v těch označení zmatek, protože titulů pořád přibývá a ubývá, podle toho, co je třeba dělat. Snad to zní honosně, ale přece je jednoduší říci „brněnský sídelní biskup“ než „bratr, který přijal tři svěcení a je pověřený velkým římským bratrem péčí o ostatní bratry na Brněnsku“, na to nemá ani „1. hebdomadář královské stoliční kapituly sv Petra a Pavla v Brně“ (mimochodem to znamená, že se jeden týden „předmodluje“ žalmy s kanovníky) – všechno to jsou označení funkcí, tedy toho, co kdo dělá. Čestné přídavky, z dob, kdy je vykonávali jen vzdělaní a urození lidé, jsou jen pro slavnostní ceremoniel. Na biskupství se běžně neužívá „Vaše Excelence“ stejně jako na univerzitě „spectabilis“.
konkrétní slovníčky jsou u otázek 1435 a 159.

P. S. Čestné tituly jsou oceněním, že kdyby papež měl místo, vzal by si ho za kaplana, jak je schopný! :-)
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest