katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 11.8.2004
Otázka:
Zajima me, co si predstavit pod pojmem "negativni teologie".
Tez bych rad porozumel terminu "teologie nahrady" - cim je podlozena, tj. jakymi misty v Bibli apod. (jde predpokladam o ulohu cirkve jako "noveho Izraele" - Smlouva se rozsiruje na vsechny, kt. prijmou Krista. V materialech nekterych krestanskych sionistu (ICEJ) jsem se seznamil s postojem, ktery tuto teorii odmita - rad bych vedel, co je predmetem jejich nesouhlasu.)
Odpověď:
Negativní teologie zastává, že pokud chceme mluvit o Bohu, můžeme o něm řící jen to, co není. Zasadil se o ni Dionýsius pseudo Aeropagita; ale jde pouze o výsek jeho díla. Uvažoval takto:
1) Bůh je v dokonalosti to, co stvořil: život, moc, moudrost, láska, svoboda, spravedlnost...
2) rozdíl mezi tím, co známe a Bohem je nesrovnatelný;
3) tajemství Božího bytí zahrnuje dokonalosti ze světa, ale ne tak, jak je známe, nýbrž nekonečně dokonalým způsobem.
Takže tvrdíme (obdobně jako platonici), že Bůh je beze změny, ne-hmotný, ne-rozdílný, ne-konečný, prostě nesrovnatelný s ničím. Jedná se o teologii vycházející z negace, jelikož si Boha ani nedokážeme představit pro jeho přesažnost.

Velvyslanectví letničních křesťanů v Jeruzalémě je opačným extrémem teologie náhrady. Ale jako ve všem je nutno hledat vyvážený pohled. Židé se dostali do zvláštní situace oproti jiným národům, protože jim se zjevil Bůh. Ovšem, když se vtělil, nepřijali ho. Zkuste si to porovnat: Bůh dnes
- nepovolává proroky
- nepřebývá v chrámě
- ani nepřibývá židů.
Na druhou stranu:
- „nepomine ani čárka ze Zákona“, který jim dal;
- on sám si vyvolil místo, kde by přebývalo jeho jméno;
-a také jde o jediný ze starověkých národů, který podivuhodně zůstal zachován.

Křesťan nenahradil žida, ale křesťan přijal v plnosti vyvolení, které se židům dále nabízí. Chyba je vidět v církvi pro novou smlouvu pravý Izrael, který činí ten starý zbytečným. Búh, jeden, věčný, pravý, pravdivý a věrný, své vyvolení nemůže zrušit ani odvolat. Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! (Řím 11,1) Nýbrž část židovského národa odmítla Mesiáše, kterého jim poslal. Kdežto množství pohanů ho přijalo. Apoštol pokračuje: Tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří! Chtěl bych, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael. Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.

Nejedná se o abstraktní teologii. Tato teorie je rovněž zásadní pro nazírání izraelsko-palestinského konfliktu: pokud Smlouva neplatí, pokud židé ztratili spojitost s vyvoleným národem, nemají žádný nárok na zemi a vlastní stát.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest