katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 9.8.2004
Otázka:
Četla jsem si výsledky letošního sčítání návštěvníků bohoslužeb v katolických kostelech a zároveň i faktory, které pokles způsobují.
Ja osobně mám za to,že lidem chybí ,,duch rozlišování" , kterého nám Písmo ukazuje, když byl Ježíš na poušti, postil se a byl pokoušen. Odpovídal ďáblu slovy Deuteronomia, a právě proto zvítězil nad nabízenou svévoli. Dnes se však obecně tvrdí a je to slyšet právě od katolíků, že Bohu je lecos milé. Děkuji.
Odpověď:
Názory na úbytek účastníků nedělních bohoslužeb (především na Moravě) se zabývalo předešlé číslo Katolického týdeníku.
Jedním z důvodů je faktické vymírání starší zbožné generace a snižování přírůstku, které postihuje celou českou společnost. Pastorace těch, kterých přibývá (rómské a vietnamské etnikum) není rozvinutá.

Dalším může být i neschopnost zareagovat v současných podmínkách – tím však nemyslím letáčkovou reklamu na modlitební setkání. Církev má klasickou „tradiční“ nabídku, kdežto nové nedělní zábavy se jeví přitažlivější. Lze to nazvat i "neodoláním" svodům. Láká jednak televize, a rovněž i společná zábava: kino, shopping atd. Jedná se o známou věc: pro zdánlivou výhodu se opomíjí pravé / budoucí hodnoty. Ovšem tento případ je v něčem odlišný: člověk není pokoušen - sám se rozhoduje! Proto není ten, kdo se chce bránit Božím slovem – on ho nechce slyšet, nechce ho nechat vůbec promluvit ke svému srdci.
Jen u poslední věty jsem vaše zobecnění nepochopil. Že by Bohu bylo skutečně jedno, zda se společně modlí nebo propadají konzumismu – tomu někdo věří?

Snad by měla následovat reakce zpovědního charakteru: čemu vlastně dávám přednost před sváteční bohoslužbou...
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest