katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 18.8.2004
Otázka:
Zajimalo by me, jak pohlizeli Zide na obyvatele Galileje v dobe Jezise Krista. V Janove evangeliu je psano, ze Jezis sel z Judei do Galileje pres Samarsko. O obyvatelich Samarska z Janova evangelia vime, ze se na ne Zide divali jako na odpadliky a nestykali se s nimi (kapitola 4). Domnivam se, ze tento problem vznikl v dobe po smrti krale Salamouna, kdyz byl Izrael rozdelen na Judeu a severni kralovstvi. Ale to bylo davno pred dobou Jezisovou. Jak se divali tedy Zide v dobe Jezise Krista na obyvatele Galileje, ktera je jeste vice vzdalena od Jeruzalema nez Samarsko.
Odpověď:
V Ježíšově době bylo území rozděleno na severní část Galileu a jižní Judsko, mezi nimi se táhl pás Samařska. Nejproblematičtější byl vztah se Samařany, což byla skupina, jejíž počátek sahal do 4. století př. Kr. a která znovu vybudovala území kolem Šekemu. Jejich kultovním místem se stala hora Gerizim, kde si vybudovali svůj chrám a odmítali se podílet na kultu v Jeruzalémě. Po náboženské stránce mezi Samařany a Židy v Jeruzalémě existovale silné napětí: Samařané uznávali pouze Tóru ve vlastní verzi, jež definovala základní články víry: víra v jednoho Boha, v proroka Mojžíše, v Zákon, v obětní místo na hoře Gerizim, v den soudu a odplaty a v návrat Mojžíše. Odmítali náboženskou praxi judaismu, proto byli pravověrnými Židy pokládáni za méněcenné. K pohrdání ze strany jeruzalémských Židů přispělo i podezření z etnické nečistoty.

Obyvatelé Galilee na tom byli o něco lépe. Ovšem jejich vzdálenost od hlavního města, blízkost okolních pohanských národů a severská jednoduchost a provinčnost z nich dělaly v očích judejců Židy druhé kategorie. Po kulturní a obchodní stránce nebyla Galilea ani zdaleka bezvýznamná, jižní Galilea kolem Genezaretského jezera (Galilejského moře) zahrnovala významná města jako Genezaret či Kafarnaum, která byla vyhlášena jako střediska obchodu, rybolovu atd. Ovšem po náboženské stránce nebyla v očích judejců a především obyvatel Jeruzaléma dostatečně "na výši".

Určitě by se dalo najít mnoho příměrů z dnešní doby a z našeho prostředí, třeba pro Pařížany je město jen Paříž, vše ostatní je "province", venkov. A jak je to třeba s Prahou a zbytkem světa? ;-)
Na otázku odpověděl: R.D. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest