katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.8.2004
Otázka:
Nedávno jsem se účastnil jedné zajímavé diskuze, kde jsem se dozvěděl, že "na koncilu v pátém století byla vyňata z Písma pasáž z projevů Ježíže Krista o reinkarnaci" a také o jakýchsi spisech, jež Církev rovněž vyřadila, které obsahovaly pro změnu něco o Lilith, údajné první ženě. Mohl bych se k těmto spisům nějak v dnešní době dostat? Chtěl bych vědět, co přátele z fóra vedlo usoudit, že Pán Ježíš "schvaluje reinkarnaci" ... asi nějaká překroucená zmínka o věčném, či co. Děkuji za odpověď
Odpověď:
Kristus neučil něco jiného než věří církev. Tzv. svatopisci nemohli předávat něco jiného Písmem než slovem, aby jejich žáci text korigovali. Evangelium totiž není neúplné, aby bylo třeba systematizovat; ani nesourodé, aby bylo třeba upravovat. Církev nic necenzurovala, nýbrž sama utvářela. V ní bylo Slovo předáváno, zapisováno, opisováno – a samotný Duch svatý je garantem správnosti. Až co se týká souboru biblických knih, tam zasáhla církev jako arbiter stanovením, že do Písma patří jen ty knihy, které předčítají všechny komunity (nic není soukromým výplodem). Muratoriho zlomek ze II. století a další soupisy: Eusebia, Jana Zlatoústého, Řehoře, Jeronýma, Augustina a dalších vyjmenovávají stejné knihy jako Laodicejský (360), Kartaginské a ostatní koncily. Nechybí tedy nic ani z veršů, ani z knih.

Falzifikaci Bible mohou zastávat jedině dvě skupiny: paranoici a gnostici. Tedy lidé, kteří za vším vidí jen spiknutí a podvody anebo takoví, kteří se domnívají, že mají vyšší poznání než ti „obyčejní“ lidé. Ale to, co církev předkládá jako Boží slovo, jím skutečně je: úplným a inspirovaným posvátným textem.

K podobným úvahám vedou nesprávně pochopené a ze souvislostí vytržené úryvky. Kdyby církev něco cenzurovala, odstranila by přece všechno dvojznačné a zavádějící. S tvrzením o náznacích reinkarnace jsem se již setkal, jsou však velice chabé. (Otázka na slepého od narození „zhřešil on nebo jeho rodiče“ se netýká postihu za minulý život, nýbrž právě vyvrací souvislost mezi hříchem a postižením.)

Lilith je pak záležitostí židovských apokryfů; tedy vyprávění, kterým si nenechávají kazit víru ani židé. První ženou, kterou prý Bůh nabídl Adamovi byl duch (dnes démon uctívaný satanisty). Část z nich zpracoval Ivan Olbracht v Biblických příbězích, anebo další apokryfy vydává nakladatelství Vyšehrad.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest