katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 21.10.2004
Otázka:
Dobrý den,
mám otázku ohledně Panny Marie. Dle nauky círke nebyla zatížena dědičným hříchem. (Znamená to tedy také,že nikdy nezhřešila ve svém životě,anebo jen nebyla zatížena hříšnou přirozeností?) Ale jak mohla být bez (dědičného) hříchu, když v epištole Římanům 3,23 je jasně napsáno "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy." V Kralickém překladu dokonce verš zní "Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží." Je tam výslovně řečeno všichni, v kraličtině ještě umocněho slovem "zajisté", aby nebylo pochybností. Jak z toho může být Panna Maria vyjmuta?
Děkuji moc za odpověď!
Odpověď:
Ano, skutečně Apoštolem deklarované židé i pohané selhali by bylo možné stavět do napětí s jiným prohlášením církve, že „Bůh uchránil Ježíšovu matku od hříchu“.
Záměrně jsem zdůrazil překladem/výkladem smysl celých odstavců. Svatý Pavel odmítá lepší postavení židů pro Zákon (který porušují) nad pohany (nezna-Bohy). Pokud autor vyjadřoval myšlenku nelišnosti postavení dvou skupin: Židé vs. pohané - mohu ho stejně použít – na: Maria vs. lidstvo? On přece nepopíral výsadu Bohorodičky, nýbrž odmítal povýšenost farizejů. Není to proto naprosto správná aplikace.

Ale spíš bych se zaměřil na jednu část z úryvku: Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš... Bůh totiž ve své shovívavosti promíjel hříchy, které byly páchány v dřívější době, aby nyní projevil svou spásnou spravedlnost a ukázal, že sám je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo má víru v Ježíše.
Panna Maria dala lidskou podobu Mesiáši – nedostalo se jí „Boží slávy“ nebo ano? Byla přece označena andělem „plná milosti Boží“? A Církev tedy neustále zastává, že jí nic nechybělo k dokonalosti „Božího obrazu a Boží podoby“.
K samotnému dogmatu byly otázky 1285 , 1720 a 1086 .
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest