katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 19.10.2004
Otázka:
Chvála Kristu!
Mohl bych se zeptat, jestli purifikovat po sv. přijímání může i ten, kdo má pověření na čas nebo pro konkrétní případ? Ve VPŘM se píše jen o řádně ustanoveném akolytovi.
Také se tam píše, že nádobu přijímají mimořádní přisluhovatelé vždy z rukou kněze. Platí to až před podáváním sv. přijímání? U nás je praxe, že ciborium přinesou ze svatostánku oni a až na podávání ho dostanou od kněze. Ale ve Světle (35, nebo 36 (?)) se píše proti této praxi.
Může si při bohoslužbě slova se sv. přijímáním bez kněze podat ten, kdo ji vede, sám, pokud je přítomno více akolytů, anebo si má nechat podat od jednoho z nich?
Děkuji.
Odpověď:
Až na věky.

V mimořádných případech bývá k podávání svatého přijímání přibrán laický pomocník (starší ministrant či lektor). I pokud jde o jednorázovou výpomoc při rozdílení Eucharistie, většinou je na ni upozorněn již přede mší svatou. V tom případě ho může kněz (neformálně) pověřit i k přenesení ciboria ze svatostánku na obětní stůl. (Platí však, že při sváteční bohoslužbě mají věřící přijímat z Hostií proměněných při téže mši.) Anebo ho stejně musí upozornit před „Beránku Boží“. K uvedenému dochází spíše u starších kněží, kteří mají při všední bohoslužbě problém překonat delší vzdálenost mezi svatostánkem a obětním stolem a stupně. Tehdy ani dotyčný ministrant svaté přijímání věřícím nepodává.
Je-li toho však třeba, nejprve mu podá Tělo a Krev Páně, nato ho pověří formulí z misálu a předá misku s Hostiemi. Po skončení podávání přisluhující přenese nádoby do svatostánku a očistí si prsty v abluční nádobce, zatímco kněz purifikuje na kraji oltáře kalich, misku a patenu.

Pokud dochází k opakovaným případům, má kněz vhodného laika vyslat na kurz pro akolyty, aby mu biskup dočasně svěřil tuto službu.

Třetím možným udělovatelem je kandidát kněžství, který přijal trvalou službu akolytátu. Až ten může purifikovat posvátné nádoby – a to i po skončení boholužby na abaku. Pokud zbývá například množství Krve Páně, má ji podat dalšímu k sumování. (Ale ani ten nemůže například po adoraci dávat požehnání.)

Při bohoslužbě slova by měl rozdílet Eucharistii ten, kdo ji vede (a sám ji první přijmout).

Při zacházení s Nejsvětější svátostí je třeba mít na paměti, že dotyčný nejedná z vlastní iniciativy, ale z pověření Církve – tak, že slouží Kristu a ne supluje kněze.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest