katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 24.7.2001
Otázka:
Můžete mně poslat nějaké informace týkající se sv.Anežky české? Popř.radu,kde je hledat. Děkuji.
Odpověď:
ANEŽKA ČESKÁ, klariska. Naroz. 1211, zemř. 2. 3. 1282; kanoniz. 1989; svátek tradičně 2. 3., nověji 13. 11. Dcera českého krále Přemysla Otakara I. byla jako dítě zasnoubena se synem císaře Fridricha II. Když ze sňatku sešlo, rozhodla se zasvětit svůj život Bohu a ve svém rozhodnutí vytrvala, i když se jí nabízel nový sňatek. Její bratr, král Václav I. jí daroval pozemky u řeky Vltavy, kde založila klášter klarisek. Se stavbou bylo započato r. 1231 a o tři roky později složila Anežka řeholní sliby. Hned na počátku byl při konventu založen špitál, který obdržel od krále bývalé statky řádu německých rytířů. Při tomto špitále později vznikl samostatný rytířský řád křížovníci s červenou hvězdou. Anežka přinášela službě Bohu cenné vlastnosti, jichž si sama sotva byla vědoma: činorodou energii a rozhled, které zdědila, po svém otci, i zjemnělou, prozíravou inteligenci a smysl pro duchovní hodnoty jako dědictví po matce. Nadšena učením sv. Františka z Assisi, vstoupila do přímého písemného styku s jeho přítelkyní a žačkou sv. Klárou. Snažila se zavést v pražském klášteře původní přísnou řeholi podle Františkových představ, kterou papež Řehoř IX. odmítl schválit jako příliš přísnou a dosáhla alespoň toho, že papež udělil jejímu klášteru privilegium chudoby. Po celý svůj život sloužila potřebným a pomáhala bližním modlitbou i činem. Zemřela ve vysokém věku, v těžké době po smrti krále Přemysla Otakara lI. na Moravském poli. Již za svého života byla považována za světici a úcta k ní se v Čechách uchovala po dlouhá staletí, až konečně bylo dosaženo její Kanonizace. Tradice ji již dávno předtím zařadila mezi české patrony.

Podle: Donald Attwater, Slovník svatých, Jeva 1993, str. 47n.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest