katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 18.3.2005
Otázka:
Dobrý den,
již delší dobu mě trápí jistá věc,četla jsem článek, který pojednává o obraze "Poslední večeře" Leonarda da Vinciho a sice to, že na obraze je patrné, že po Kristově pravé straně nesedí Jan, ale žena.
A posazení osob tvoří písmeno M, prý se jedná o Marii Magdalskou, autor článku hovoří o Marii jako o Ježíšově manželce a dokládá to tím: v době Ježíšově, aby muž jeho věku zůstal svoboden, byl oslovován "rabi", což je oslovení ženatých mužů a dále to dokládá autor také v podobenství "o svatbě v Káni galilejské, kde má Ježíš proměnit vodu ve víno, a o to by se měl starat ženich, nikoli host.
Prosím poraďte, zda je na tom něco pravdy, žádné prameny totiž nikde neuvádějí, že byl Ježíš ženat. Zajímá mě Váš názor.
>Děkuji
Odpověď:
Dříve než odpovím na položenou otázku, chtěl bych poukázat na odpovědi vyjasňující všelijaké „tajnosti“ náboženství.
Křesťanství je průhledné a přehledné - různé snahy najít
tajemná vysvětlení jsou úspěšné jedině ve spojení s lidskou důvěřivostí. Ani křesťanské umění neobsahuje záhady, nýbrž krásu s duchovním odkazem.

Leonardova freska (1497) představuje prostředí Večeřadla: Mistr zachytil emotivní pohnutí po slovech „jeden z vás mě zradí“, kdy se pouze u Ježíše a Jidáše neprojevuje napětí. Kompozice je určena tímto záměrem - zachytit reakce skupin spolustolovníků.
Obtížně a s fantazií by jí bylo možné přenést na M některého fontu, stejně jako třeba tři W. (Pro soulad s Danikenovými propočty se zase přitesávaly starověké stavby.) Raději si to všechno ověřte na originále .

Dnes tyto zkazky opět oživuje komerční román Dana Browna. Ovšem zastírá, že se jedná o fikci a snaží se vzbudit zdání historické věrohodnosti. Chcete vědět o čem je? Založený na teorii spiknutí; navíc je prý Církev pokrytecká, misogynní, fanatická, (zvláštní, že vůbec nehovoří o jiném náboženství než katolickém; bez ohledu na pravoslaví a protestantismus), upálila pět milionů žen atd. Zajímají-li vás sexuální rituály, gnosticismus a lži, pak snad. Ale podle přísloví: řekni mi, co čteš a já ti řeknu jaký jsi.

Slyšel jsem recenzenta hovořit takto:
„autor překračuje nepsané konvence“
???
„v podstatě nepokrytě lže“.


Světové katolické nakladatelství vydalo studii s výmluvným názvem "The Da Vinci Hoax".
Sám nevím, zda se třeba tvrzení, že nikdo prý před Nicejským koncilem nevěřil v Ježíšovo božství, mám smát či si rvát vlasy. Copak neexistují evangelia? - „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“

- A kdyby Jan nebyl Jan, ale Magdaléna – kdo napsal vlastně Janovo evangelium?

- Že se 90 procent mužů Ježíšovy doby ženilo, není důkazem, že se oženil i On. Například Jan Křtitel nebyl ženatý, celá komunita esénů zachovávala čistotu; a navíc z těch ostatních lidí nikdo nekonal taková znamení, nikdo nebyl Kristus a nikdo nevstal zmrtvých.

- Dokonce vůbec neodpovídal představám rabína: „ale já vám pravím“ „nikdo nikdy nemluvil tak jako on“. Pro židy nepředstavitelně porušoval Zákon uzdravováním v sobotu. Ani nezaložil školu, kde by ho navštěvovali učedníci; nýbrž nezvykle si sám vybral žáky.

:-) Nezlobte se, že to podávám tak legračně
- ale kdyby ženich uměl dělat zázraky, třeba by mu Ježíš nemusel pomáhat -
pokud nás matou , je nejlepší se tomu zasmát.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest