katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.8.2001
Otázka:
Zajímalo by mne, jak se katolická církev dívá na jiná náboženství. Vnímá je jako jiné cesty k témuž Bohu? A nebo jen katolictví je jediné správné? Konkrétně by mne zajímal postoj k islámu. Děkuji.
Odpověď:
Odpověď a zároveň oficiální stanovisko přináší Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium a Deklarace o poměru církve k nekřestanským náboženstvím Nostra aetate (viz Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha 1995, str. 29-100 a 547-555). Základní teze jsou shrnuty též v Katechizmu katolické církve (KKC 839-848). Katolická církev uznává každé, i mlhavé hledání Boha a pravdy o člověku. Nelze popřít, že i v ostatních náboženstvích člověk poctivě hledá...
Rozhodnout, zda jde skutečně o cestu k témuž Bohu, však nelze obecně, musela by se zkoumat jednotlivá náboženství. Některá jsou totiž založena pouze na etickém či politickém fundamentu a osobního Boha neuznávají.
Křesťanství se spolu se židovstvím a islámem neodvolává pouze na lidskou zkušenost božského, ale opírá se o Boží zjevení (Bible). Tyto tři se jistě shodují ve víře v jednoho Boha Stvořitele a potřebě žít podle mravního zákona.
Konkrétně o vztahu mezi křesťanstvím a Islámem již bylo napsáno mnoho a nemá smysl, abych "objevoval objevené". Odkazuji proto na literaturu:
Kropáček L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 1993.
Küng H. a van Ess J., Křesťanství a islám, Vyšehrad, Praha 1998.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest