katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 25.4.2005
Otázka:
Dobrý den!
Chtěl bych se zeptat, v čem by mi měl býti vzorem současný papež? Sám rodinu nemám a v čem je mi otcem? (docentem a profesorem nechci být) Zatím jsem od něho slyšel "modlete se za mě, pokorného služebníka".
Jestli budete moci odpovědět, budu velice rád.
Odpověď:
Prožíváme radost z nástupu nového papeže do svého úřadu. Je pravda, že se s ním třeba všichni nesetkáme, ale neznamená to pro nás méně. Je to vynikající člověk s výjimečným posláním v církvi. To, že mu říkáme papež (což znamená otec), má připomínat jeho nezastupitelný úkol – jako otec v rodině, tak on jako duchovní otec v církvi má vést všechny věřící k Bohu.

Pro Kristův příslib zastupuje skálu, na které stojí církev. Kdo se drží toho, co představuje on, zůstane pevný ve víře i ve správném jednání. Kdo se od něj nechá vzdělávat, vychovávat a vést, bude vždy na správné cestě.
Určitě i on sám může být navíc vzorem dobrých vlastností. Je známý vstřícností, s níž jedná s lidmi všech vyznání; skromností, že si nebere nikdy první třídu; a takovou pokorou, že bez povýšenosti je ke každému otcovsky laskavý. Pochází z dobré rodiny: jeho otec byl kvůli odporu Hitlerovi vystěhován, on sám dezertoval z armády; a jeho bratr je rovněž knězem. Stal se výborným teologem, který pečlivě dbá na evangelium. Je to zásadový člověk a rychlá volba byla znakem velké podpory kardinálů a znamením jednoty. Není to přísný úředník, jak se o něm hovoří; ani bázlivý myslitel, jakým se zdá. Spíš se povahou blíží svatému Františkovi než strohému inkvizitorovi, za kterého ho mají. Kdo ho zná, má ho rád. Nepochopení se ozvalo jen od těch, co mají nějaké problémy. Ozvali se ti, kteří žijí v totalitě, ve válce a v hříchu. Takoví, kterým se nedostává svobody, pokoje a čisté lásky.

Všichni lidé dobré vůle ho vítají:
Radost měli teenageři, protože vnímají, jak se podstatně liší od jiných osobností. Po prvním papežském požehnání ještě po půlnoci tančili na svatopetrském náměstí a skandovali „otevři okno“.
Uznání dochází i ze strany médií. Novináři si ho váží jako vědce, který nepočítá s tím, že by otázka neměla odpověď; a jako kněze, který nevěří, že by si ji tazatel nezasloužil.
Politici vědí, že na jeho charakter a pevné názory je spolehnutí a nenechá se manipulovat druhými lidmi.
Teology těší, že papežem je člověk na svém místě, vzdělaný v mnoha oborech, který církev schopně povede.
A povzbuzeni byli i starší lidé pohledem na bělovlasého muže s veselýma modrýma oči.
Internetovým fanouškům se splnily naděje, které do něj vkládali (http://ratzingerpapa.splinder.com/).
Věříme, že jeho působení bude požehnáním pro církev: když nás zavazuje k věrnosti Kristovu evangeliu, že nám také zprostředkuje Boží milost.

Modleme se za našeho papeže Benedikta XVI. Modlitby za zesnulého papeže Jana Pavla II. se proměnily v nesmírné množství zázraků. Modlitby za něj se projeví v požehnaném působení církve. Modleme se „na úmysl Svatého Otce“ za věci, kterým přikládá mimořádnou potřebnost.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest