katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 6.5.2005
Otázka:
Rád bych se zeptal, jaká je (či bohužel spíše byla) symbolika papežské tiáry. Co vedlo ke zrušení tohoto tradičního symbolu papežství, užívaného po celá staletí, nyní, za Benedikata XVI., dokonce i k jeho odstranění z papežského znaku?
Odpověď:
Odznakem moci papeže byla koruna nazývaná tiára (triregnum - trojí království). Symbolizovala nejvyšší moc: kněze, pastýře a učitele. Její středověká podoba však měla obruče dvě na znamení duchovní i světské autority. Jednalo se o kombinovanou pokrývku hlavy se třemi drahocennými korunami a křížem na vrcholu. Papeži ji předával kardinál-jáhen se slovy "Přijmi tiáru ozdobenou třemi korunami a věz, že jsi Otcem knížat a králů, Vládcem světa a pozemským Zástupcem našeho Spasitele Ježíše Krista, jemuž patří čest a sláva na věky věků."

Pro svoji archaičnost honosné ozdoby bez nějakého liturgického významu (užívala se jen při průvodech, příp. vyhlašování dogmat) vymizela i z papežského erbu. Současný pontifikální znak obsahuje biskupskou mitru se třemi pásy.
Papež Benedikt XVI. tak zakončil její odložení; Pavel VI. se jí vzdal a Jan Pavel I. se nenechal ani korunovat. (Pavel VI. cennou tiáru, kterou obdržel ke korunovaci prodal, aby pomohl hladovým Indům.) Pro nadbytečnost helmice či diadému ji papežové opustili, aby neudržovali v demokratické zemi beze smyslu věc jenom proto, že kdysi měla význam. Přesně podle nádherně paradoxního hesla "Ecclesia semper reformanda" (konzervativní latina říká, že církev se pořád vyvíjí).
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest