katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 21.2.2001
Otázka:
Rád bych dostal vysvitlení na pro mne jednu ze základních otázek, která se týká soubižné platnosti obou eástí Bible. Jde o Starý a Nový zákon, které podle mého názoru jsou svým duchem v nikterých eástech poselství témio protichudné. Starý zákon nnapoíklad vykresluje Boha jako krutého vládce nad osudy a životy mnoha lidí ( války, vyhlazení odpurcu, ale poi neuposlechnutí vyholeného vudce dochází opakovani k jeho znieení Bohem veetni jeho národa)a dává také lidem návody typu `oko za oko`. Buh a Ježíž Nového zákona je milosrdný a dává za vzor Desatero, jako základní kodex víry a chování lidí. Proto mi tento krajní rozpor není jasný a neumím sladit tvrdost až krutost Starého zákona s láskou Nového zákona.
Odpověď:
Starý a Nový zákon jsou postupným zjevováním Boha, které prochází těžkou fází očišťování lidských představ o Bohu. Velmi charakteristické pro SZ je, že Bůh se zjevuje jako stale jiný - uniká lidskému chápání. Starozákonní člověk nikdy nemůže říci, že už Boha poznal, že se ho pojmově `zmocnil`. Bůh je pořád jiný a jeho jednání je pro nás lidi nepochopitelné. Ale přesto má Boží zjevování se člověku určitou dynamiku a vrcholí zjevením v Božím synu. Krutosti a války nejsou ve starém zákoně nic neobvyklého - uvědomte si, že nejsme ve 20. století a nějaké myšlenky humanizmu se tenkrát nenosily. Vedly se náboženské války, které měly velký význam. Podle tehdejšího smýšlení měl každý národ svého boha - polyteizmus byl naprosto samozžejmá věc (v Izraeli můžeme mluvit o monodeizmu až tak za doby proroka Izaiáše - 8. stol. př. Kr.) Čí národ v boji vyhrál, toho bůh byl silnější. Hospodin byl pro izraelity silným Bohem nad ostatní bohy, protože vyhrávali války. Teprve později se tato lidská představa očišťuje.
Je potřeba v tom vidět didaktický proces - touha člověka je ovládat, zmocnit se Boha a jeho vlastností (viz vyprávění o pády prvních lidí) - proto se Bůh ukazuje jako lidsky nepochopitelný, kde nikdy nelze předpovědět, jak se zachová. Až si člověk zvykl na tuto podstatnou Boží vlastnost, dochází ke zjevení podstaty Boha - Bůh je láska, milujte i své nepřátele apod. Kdyby se s něčím takovým přišlo dříve, tak Izraelité určitě jako národ nepřežijí.
To, že je ve Starém zákoně násilí, není nic pohoršlivého, zkuste si vyjmenovat dětské pohádky, kde se neobjeví ani kapka krve, ani stín zla nebo násilí. Asi jich moc nenajdete. :-))
Na Boží zjevení se musíme dívat jako na celek - postupné odkrývání toho, kdo je člověk a kdo je Bůh. Děti se také začínají učit na černobílých vyprávěních, kde je jasný kladný a záporný hrdina. Jinak to nedovedou. Teprvě když dospějí, mají schopnost citlivějšího rozlišování.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest