katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.6.2005
Otázka:
Někde jsem četla, že Ignác z Loyoly měl dar slz. Můžete mi vysvětlit, co to znamená?
Odpověď:
Darem „slz“ je míněn duch pokání. Písmo slibuje těm, kdo sejí v slzách, sklizeň v jásotu a plačícím Boží útěchu. V konečné podobě pokání přináší radost z odpuštění a smíření s Bohem. Tímto způsobem sklíčenost duše přetváří člověka v Boží dítě.

Podle mystiků se tento nejvnitřnější způsob modlitby podobá Petrovu pláči. Jelikož jedna z otázek směřovala na modlitbu za kajícnost srdce, uveřejňujeme ještě vzývání Ukřižovaného Ježíše monsignora Angela Comastri:


Ježíši,
zastavuji se v zamyšlení u nohou tvého Kříže:
vždyť také já jsem jej vytvořil svými hříchy.
Tvá dobrota, která se nebrání a nechá ukřižovat,
je tajemství, které mě přesahuje a hluboce dojímá.

Pane,
ty jsi přišel na svět kvůli mně, abys mě hledal
a abys mě přivedl do Otcovy náruče.
Ty jsi Tváří plnou dobroty a slitování:
proto mě chceš zachránit.

Uvnitř mě jsou temnoty: přijď ve svém oslnivém světle!
Uvnitř mě je mnoho sobectví: přijď se svou bezmeznou láskou!
Uvnitř mě jsou zášť a zloba: přijď ve své tichosti a pokoře!

Pane,
hříšník, kterého máš zachránit, jsem právě já;
marnotratný syn, který se má vrátit, jsem právě já!

Pane,
uděl mi dar slz, abych nalezl svobodu a život,
pokoj s Tebou a radost v Tobě.
Amen.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest