katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 6.9.2005
Otázka:
Přeji Vám požehnaný den. Moc děkuji všem, kdo se podílejí na vytváření těchto stránek. Také se mi líbí právě toto oddělení otázek a odpovědí, protože přestože jsem věřící, jsem ráda, že se mohu poučit v mnoha otázkách, ve kterých mi není jasno.
Chtěla jsem se optat na jeden částečně okrajový, ani se nedá říci, problém svého života. Vím, že v dnešní době, kdy se upouští od spousty katolických názorů, které jsou tzv. zastaralé, že v dnešní světské době se velmi snadno naše lidské svědomí mýlí. A tak tedy k věci:) Jsem mladá dívka z nevěřící rodiny. Zajímalo by mě, do jaké míry je svým způsobem v pořádku starat se sama o sebe. Myslím, že tohle je otázka šitá namíru kněžím:):):) Zajímalo by mě, co všechno je marnivostí a zakrýváním nedostatků a také povrchností a co přirozenou a dobrou touhou líbit se. Konkrétně mluvím o líčení, ale samozřejmě se to týká oblečení atd. Vím, že úkolem ženy je snažit se vypadat pěkně pro svého muže. Myslím, že to je i můj úkol, přestože na toho pravého teprve čekám. Asi jako ve všem člověk musí být upřímný sám k sobě a nakonec si odpoví, ale Váš názor by mě zajímal také. Moc děkuji. Posílám Vám pochvalu:) a modlitbu.
Odpověď:
Kněz coby arbiter elegantiae – hmmm, tak to tu ještě nebylo. :-) Ač mám jednu kamarádku, jež se coby módní návrhářka věnuje této oblasti profesionálně, pro mě zůstává móda a vše okolo ní se točící velkou neznámou. Takže praktické rady nebo trendy hledejte u odborníků, nově třeba v časopisu IN, který má oslovit věřící dívky. Já se k této problematice mohu vyjádřit pouze teoreticky, a ještě neodborně.
Krása je bez pochyby něco, co tvoří nedílnou součást života člověka. Velký důraz na fyzickou krásu byl kladen především v antickém řeckém světě, který svůj ideál spatřoval v harmonii, kráse, řádu – kosmos. Křesťanství se pod vlivem různých proudů více spiritualizovalo a důraz na fyzickou krásu v běžném životě ustoupil do pozadí, ačkoli v křesťanském umění cit pro krásu zůstal. Jednostranné zdůrazňování duchovních hodnot za cenu pohrdání tělesností, takřka panický strach ze sexuality i maskulinní forma společnosti způsobily, že se ještě donedávna označovalo líčení žen a dívek jako „hříšná marnivost“. Teologická obnova ve 20. století, zvláště pak směr známý jako „théologie de réalité terrestre“ ze 40. a 50. let minulého století, obrátila větší pozornost ke skutečnosti stvoření v jeho fyzickém rozměru. To se promítlo i do nového chápání různých morálních otázek, fyzické zušlechťování nevyjímaje. Každá solidní současná příručka křesťanské etiky neopomene kapitolu péče o zdraví a o tělo, protože i tento rozměr lidského života je základní a nepřehlédnutelný.
Z toho důvodu v současném pojetí nejsou vůči líčení, módním odívání apod. zvláštní výhrady. Předpokládá se, že se křesťané i v této oblasti lidského života budou orientovat. Pokud jde o líčení a „dokrašlování“, já osobně rozlišuji dvě kategorie žen a dívek: ty, které to umějí, a ty, které to neumějí. Ta druhá kategorie se projevuje buď tak, že tyto prostředky samy nepoužívají, případně je odsuzují, nebo vytvoří na své tváři dílo, za které by se ani Pablo Picasso nemusel stydět. Do té první kategorie řadím ty, které s citem dokážou podtrhnout linie a charakteristiky osobnosti. Přičemž zastávám pravidlo, že míň je někdy víc. Totéž platí i o módních stylech v odívání atd. Touha líbit se je pro ženu přirozená, na druhé straně i oko muže se zalíbením spočine na ženě, jejíž krása jej může inspirovat. Přitom bych rád připomenul řeckou moudrost, že krása spočívá v harmonii a souladu. Celková krása a harmonie osobnosti je dána nejen složkou fyzickou, ale i duševní, charismatickou, inteligenční.
Na druhé straně je třeba dávat pozor na to, aby se v této oblasti zachovaly určité limity. Honba za módou a tělesnou krásou může svázat natolik, že člověk už ani nic jiného nevnímá a touha je v posledku sebezničující. Není třeba hned sledovat kterýkoliv výstřední trend, ani napodobovat všechny celebrity, nosit vyzývavé oblečení. „Kult mladého těla“, který se na nás valí různými prostředky, může vsugerovat představu, že je třeba vyhnout se stárnutí nebo jej maximálně oddálit či zamaskovat. Na jevištích a před filmovými kamerami skotačící celebrity, jež by byly v řádném životě již zasloužilými důchodci, se nám snaží namluvit, že za posledních čtyřicet let vůbec nezestárly. A tato tendence je již hodně nebezpečná a lživá. Ačkoli farmaceutický průmysl nás zásobuje „zaručenými“ elixíry mládí, krémy proti vráskám a léky proti stárnutí, stále platí, že lidský život na zemi sestává z několika etap, na jejichž konci čeká smrt. Nemá smysl si namlouvat, že tomu tak není. Každá z etap lidského života má svou krásu a poezii, i stáří. Není třeba se za ně stydět.
Na otázku odpověděl: Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest