katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 2.9.2005
Otázka:
Dobrý den...

Rád by se Vás zeptal, jak se staví katolická církev k názoru, který se týká Desatera a to: že Desatero nás (křesťany) už nemusí zajímat, protože je nahrazeno Ježíšovým "Dvojterem" - "miluj svého Boha jediného celou svou duší, srdcem i myslí a miluj bližního svého, jako sebe sama...Ježíš tak prý nahradil "Mojžíšovo" Desatero svým dokonalejším Dvojterem. Tento názor byl ještě odůvodněn tím, že když se člověk prohřeší proti Dvojteru - tedy lásce k Bohu či bližnímu (tedy někoho by zabil, svedl někomu manželku, okradl by někoho atd), prohřeší se vlastně proti Desateru. Tím bylo vysvětleno to, že Dvojtero v sobě zahrnuje Desatero a že je prostě dokonalejší...
Rád bych znal názor katolické církve, jelikož mě osobně takovéto názory trochu zneklidňují...
Děkuji velmi za odpověď. Pavel
Odpověď:
S tímto názorem se katolická církev příliš neztotožňuje. :-) Nikde v Novém Zákoně nenajdeme, že by Ježíš svým dvojím přikázáním nahradil Desatero. Spíše tam stojí: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým (Mt 5,18n). Ježíšova formulace přikázání lásky je pozitivní vyjádření obsahu Desatera, které také reguluje vztahu mezi člověkem a Bohem (1-3) a člověkem a člověkem (4-10). To však neznamená, že by Desatero přestávalo platit. Ono totiž konkrétnějším způsobem vyjadřuje, co znamená „milovat Boha a bližního“. Různé formy pokroucené lásky by se totiž mohly podbízet jako ospravedlnění objektivně špatných a hříšných skutků, protože „pro lásku“ je člověk bohužel schopen vraždit, krást, podvádět atd. Toto lidské zmatení v hodnotách je jedním z důsledků tzv. dědičného hříchu, proto je velmi užitečná existence vnějších indikátorů dobra a zla.
Na otázku odpověděl: Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest