katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.9.2005
Otázka:
Chvála Kristu!
Trápí mne ta obrovská averze vůči církvi. Proč v naší vlasti lidé tak moc nenávidí všechno co souvisí s církví? Myslel jsem si, že to má na svědomí komunistická výchova, ale když to slyším od mladých, kteří socialismus nezažili, tak mne to trápí. Lze to nějak změnit? Zajímalo by mne, co pro to dělá sama církev a co pro to může udělat každý jednotlivý katolík.
Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Důvodů nenávisti vůči církvi by se dalo jmenovat mnoho. Může to být důsledek proticírkevní indoktrinace, vědomého tažené proti všemu, co s církví souvisí. To je případ různých sekularizujících proudů, marxismu-leninismu apod. Příčina nenávisti v těchto případech leží vně církve. Pak to jsou případy, kdy sama církev na takovém negativním postoji nese kus viny. Špatná osobní zkušenost s církví, znechucení v důsledku násilné výchovy, zkušenost selhání zástupců církve, neschopnost reagovat na konkrétní požadavky, osobní zranění – to vše se může podepsat na negativním postoji vůči církvi. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na působení Zlého, které se mnohdy podceňuje. Na mnoha místech v evangeliích Ježíš předpovídá, že jeho učedníci to nebudou mít snadné. Nakonec ani on sám se nevyhnul nenávisti, ta dokonce viděno lidskýma očima triumfovala, ale Bůh byl silnější. Nemůžeme si proto myslet, že život církve bude životem v rajské zahradě, triumfálním tažením dějinami a světem. Naopak čím více se církev nechá svést touto sladkou vidinou, tím více se na ni bude útočit. S útoky se proto musíme smířit a chápat je jako součást svého života. Ze své strany se však musíme snažit, abychom sami nezavdávali důvod k odsuzování a potírání. Znamená to požadavek autentického křesťanského života, chránit se selhání v důležitých okamžicích, větší vnímavost pro potřeby člověka a sepjatost s konkrétním životem. Jako lidé musíme počítat s tím, že nikdo z nás není prost chyb a omylů, totiž dokonalé společenství bude bohužel stále jen předmětem snažení. Každý na svém místě, ať už jako věřící laik či součást hierarchie, musí usilovat o dobrý apoštolát. Je jednoduché a nespravedlivé svést vinu za špatný obraz církve ve společnosti na někoho jiného, ponejvíce na biskupy. Každý křesťan je zodpovědný. Nakonec mnoho z těch, kdo se zasloužili o obrodu církve, nebyli biskupy ani vyššími církevními hodnostáři, ale zcela řadovými „dělníky na Boží vinici“.
Na otázku odpověděl: Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest