katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 12.5.2006
Otázka:
Zde přinášíme několik souhrných informací související s jáhenskou službou.
Odpověď:

Krásný den, Měl bych prosbu týkající se jáhenské služby.V odpovědích jsem našel stručný popis problému.Za čtyři roky mi bude 35 let a jsem ženatý, velmi se zajímám o tuto službu. Mohli byste mne nasměrovat na příslušnou instituci nebo dát odkazy, kde bych se dozvěděl detailnější požadavky na tuto službu? Vzdělání, případné studium atd.
V každé diecézi by měl být tzv. biskupský delegát pro stálé jáhny. To je hlavní kontaktní osoba ohledně trvalých jáhnů. Tento delegát má k dispozici svoje další spolupracovníky.
V Brně je biskupským delegátem pro stálé jáhny Mgr. Jaroslav Čupr.
Vedoucím oddělení pro stálé jáhny v Brně je Mgr. Josef Múčka, jáhen.

Další kontakty lze najít na stránkách jednotlivých diecézí.

Jaké vzdělání musí mít uchazeč o jáhenskou službu ? Mohl by se stát jáhnem i člověk bez vzdělání( popř. vyučen )?Co by pro to musel udělat?
K přijetí svěcení je třeba povolání ke službě v církvi. Dalšími požadavky pro kandidáty trvalého jáhenství je 25 let (u ženatého 35 a souhlas manželky) a vzdělání. Má-li udílet svátost křtu, kázat, pohřbívat a oddávat, potřebuje k tomu i určitou „kvalifikaci“. Ta však není prvořadá; zásadní je ono povolání Kristem ke službě, vlastní schopnost ji naplňovat (takový trvalý jáhen není ozdobou liturgie, ale svěřuje se mu péče o nemocné, chudé, dospívající atd.) a konečně formace zajišťovaná církví.

Doporučoval bych uvažovat také o, nyní nově se rozvíjející, duchovní službě v armádě. Vojenští kaplani – trvalí jáhni, vedle požadavků fyzické a psychické způsobilosti, jsou připravování dálkovým studiem na teologické fakultě (alespoň tři roky k získání titulu bakalář).
Více na army.cz nebo u hlavního kaplana Armády ČR pplk. Mgr. Tomáše Holuba, tel: 973 216 033, mail: holubt@army.cz

Prosila bych o přiblížení života jáhnu a vše, co je s tím spojené, a jakou roli má v živote jáhna jeho žena.
O životě a poslání jáhna jsem něco uvedl v jedné z předchozích otázek. Další informace jsou třeba na serveru Arcibiskupství olomouckého.
Nejsa trvalý jáhen a manželky nemaje, nejsem schopen Vám říci o životě manželky trvalého jáhna nic konkrétního. Církevní právo na ni žádné zvláštní povinnosti neuvaluje. Takže bych předpokládal, že by měla být dobrou křesťankou, manželkou, matkou dětí atd. Jejím zvláštním posláním je vytváření "rodinného krbu", čili zázemí a domova. I ona se podílí na službě svého manžela třeba tím, že je otevřená ke službě bližním, že i k ní mohou přicházet lidé s důvěrou. Někdy se příchozí třeba svěří raději ženě než muži. Pamatuji si na svatbu svého bratrance, pastora SCEAV, kde oddávající v tomto smyslu mluvil o poslání pastorovy ženy. Myslím, že to bude podobné...

Ale třeba se najde mezi čtenáři tohoto webu i nějaká manželka jáhna a podělí se s námi o své zkušenosti.

Chtěl bych se zeptat na pojem TRVALÝ JÁHEN.Jaké má kompetence. Porovnání kompetencí vůči knězi. Co smí a co ne. Případně kde se dá studovat na trvalého jáhna (jak dlouho to trvá a co se vše musí absoluvovat než se jím stane).
Pojmem "trvalého jáhenství" se po 2. vatikánském koncilu znovu zavádí služba mužů-jáhnů, kteří nesměřují ke kněžství, ale jejich posláním je služba při liturgii, pastoraci, sociálních a charitních dílech. Takový jáhen, pokud není ženatý, je vázán celibátem, má povinnost modlit se breviář a má stejné pravomoci jako ti jáhnové, pro které je jáhenství etapa ke kněžství. Službu trvalého jáhenství však mohou přijmout i ženatí mužové (samozřejmě se souhlasem manželky). Ovšem v případě ovdovění se již nemohou znovu oženit a jsou vázáni celibátem. Jáhnové ať už "dočasní" nebo "trvalí" mohou křtít, oddávat, pohřbívat, vést bohoslužby slova a podávat Eucharistii, připravovat kandidáty křtu, biřmování, manželství apod., učit náboženství, konat výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání, nosit Eucharistii nemocným a asistovat knězi či biskupovi při mši svaté (číst evangelium, držet kalich při doxologii, pronášet určité výzvy, podávat sv. přijímání...).
Z nedostatku kněží bývají jáhnům svěřovány do péče i farnosti.

Ten, kdo projeví touhu sloužit tímto způsobem církvi a bližním, požádá (třeba prostřednictvím faráře) diecézního biskupa. Dále se většinou požaduje základní teologické vzdělání (třeba dálkové studium na teologické fakultě), duchovní přípravu pod vedením určených kněží, věk minimálně 35 a maximálně 55 let a souhlas manželky u ženatých kandidátů. Obvyklá délka přípravy je kolem pěti let. Definitivní rozhodnutí je však na biskupovi, ne každý "zájemce", ačkoli splní vnější podmínky (vzdělání), může být přijat mezi kandidáty a vysvěcen. Obvykle jsou trvalými jáhny ženatí muži; ti pak většinou vykonávají nějaké občanské zaměstnání, které živí je i rodinu.


Na otázku odpověděl: Mgr. Petr Nešpor
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest