katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 3.2.2006
Otázka:
Můj vnuk pátrá po řádu (asi rytířském), který má nebo měl na černém oděvu bílý kříž. Zatím se mu nepodařilo nic zjistit. Pomůžete? Děkuji.
Odpověď:
Černý oděv s bílým osmihrotým křížem užíval (a při slavnostních příležitostech stále užívá) řád maltézských rytířů neboli johanitů, oficiálním názvem Suverénní vojenský a špitální řád Rytířů sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a z Malty.
Tento řád byl založen kolem roku 1050 skupinou kupců z italského města Amalfi jako společenství pečující o poutníky do Svaté země, jako samostatný řád se etabloval pod vedením blahoslaveného Gerarda v době 1. křížové výpravy, tj. cca 1099. Nezávislost řádu byla potvrzena papežskou bulou Paschala II. z 15. ledna 1113. Během křížových výprav se v řádu prosadila i vojenská složka, jejímž cílem byla ozbrojená ochrana poutníků a sídel ve Svaté zemi a na Blízkém vchodě vůbec, ovšem špitálnický charakter řádu byl rovněž zachován. Po zhroucení křižáckých států (dobytí Akky 1291) odešel řád na Kypr a r. 1310 se usídlil na ostrově Rhodos, který držel až do r. 1523. Během této doby byl řád nejvýznamnějším prvkem odporu proti turecké invazi v této oblasti. Po dlouhém tureckém obléhání Rhodu bylo při kapitulaci rytířům dovoleno opustit Rhodos se ctí a s nejnutnějším majetkem. R. 1530 poskytl řádu císař Karel V. ostrov Malta, který se stal jeho základnou až do napoleonských válek. Na Maltě vybudovali rytíři mohutné pevnosti a několik staletí sloužili jako poslední záštita západní Evropy před tureckou invazí, krom toho velmi úspěšně potírali severoafrické piráty, působící ve Středomoří. Odolali tvrdému obléhání Malty r. 1565, r. 1571 se zúčastnili bitvy u Lepanta. R. 1798 byůi z Malty vytlačeni Napoleonem, proti němuž nesměli použít zbraně jakožto proti vojevůdci křesťanského národa. Na Maltu, obsazenou Brity, se již nevrátili. V současnosti jsou řádovým územím dvě římské budovy se exteritoriálním statutem, řád stále užívá mezinárodní suverenity, mimo jiné udržuje diplomatické styky i s Českou republikou. Těžiště aktivit řádu ve 20. a 21. století leží především v humanitární pomoci, kterou řád značnou měrou poskytuje po celém světě. V České republice působí obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc, založená maltézským řádem 9. 5. 2002.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest