katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 18.9.2001
Otázka:
Rád bych se zeptal, jaký je v současné době postup při získávání odpustků. Četl jsem, že jsou spojeny s některými modlitbami a bohoslužebnými úkony. Mohli byste, prosím, napsat, jaké je potřeba splnit podmínky pro získání odpustků a jaké jsou k tomu možnosti? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Pro získání plnomocných odpustků platí tyto základní podmínky:
1. vyloučení zalíbení v hříchu, a to i lehkém
2. vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být týž den)
3. týž den přistoupit k eucharistii
4. modlitba na úmysl svatého Otce
5. vykonat skutek předepsaný k získání plnomocných odpustků.

Mezi tyto předepsané skutky patří:
- vykonání návštěvy Nejsvětější svátosti s půlhodinovou adorací
- o Zeleném čtvrtku se během slavnostního výstavu pomodlit Tantum ergo - "Před svátostí touto slavnou"
- zbožně se účastnit euchar. průvodu o Slavnosti Těla a Krve Páně
- přistoupit poprvé ke stolu Páně
- modlit se o jednotlivých pátcích v postní době modlitbu "Můj dobrý, láskyplný Ježíši"
- vykonání exercicí o délce alespoň 3 dny
- účast na obřadech Týdne modliteb za jednotu křesťanů všetně slavnostního závěru
- přijetí svátosti pomazání nemocných v hodině smrti
- účast na adoraci Kříže během obřadů Velkého pátku
- vykonání křížové cesty tam, kde je žádně zbudována
- účast na misijních kázáních a slavnostího zakončení misií
- modlitba růžence
- vykonání obnovy křestních slibů během velikonoční vigilie nebo o výročí křtu
- návštěva hřbitova od 1. do 8. listopadu spojená s modlitbou za zesnulé (pouze pro duše v očistci). 1. a 2. listopadu stačí návštěva kostela
- četba Písma po dobu min. 1/2 hodiny
- návštěva svatých míst (římské patrialchální baziliky)
- pouť do "basiliky minor" o slavnosti sv. Petra a Pavla, titulární slavnosti, 2. srpna, jedenkrát za rok o libovolném dni
- pouť do katedrály o slavnosti sv. Petra a Pavla, titulární slavnosti, 2. srpna, o dni Stolce sv. Petra, o dni Posvěcení Lateránské baziliky
- pouť do mezinárodní, národní nebo diecézní svatyně o titulární slavnosti, jedenkrát za rok libovolný den, při společném pouti konané ve svatyni
- pouť do farního kostela o titulární slavnosti, 2. srpna,
- pouť do kostela o dni posvěcení.

Těchto skutků je však ještě mnohem více, komletní přehled najdete v Enchidirion odpustků, MCM 2000
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest