katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 29.11.2006
Otázka:
Vzhledem k tomu, že Bůh je všemohoucí a absolutně dokonalý, nepochybně není podřízen času. Čas pro něj neplyne, Bůh je jeho pánem, stojí mimo něj. Vidí jej vcelku – a to je i v souladu s tím, že je vševědoucí.

Jak lze ale potom vysvětlit lidskou svobodnou vůli? Existuje vůbec? Bůh musí přece dopředu vědět, jak se člověk zachová… Bůh nemohl být „překvapen“ hříchem Adama a Evy, musel o něm vědět už při stvoření… Dopředu musel vědět, že sešle na zemi potopu atd.
Odpověď:
Odpověď je již částečně naznačena v samotné otázce. Správně píšete, že Bůh není podřízen času, stojí mimo čas. Bůh je věčný – a tato věčnost pro něj znamená „věčné nyní“; tak píše i sv. Petr, že „jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den“ (2Pt 3,8). Bůh tedy nevidí skutečnost jako posloupnost okamžiků (jak ji vidí lidé i andělé), nýbrž v jednom jediném okamžiku.
Proto nelze dost dobře o Bohu říci, že něco „dopředu“ ví, že něco vidí „předem“ ve vlastním slova smyslu; tak se to jeví jen nám lidem, kteří žijeme v čase.
Podle mého soudu však Boží vševědoucnost a věčnost svobodnou lidskou vůli nevylučuje. To, že někdo jiný ví, jak se rozhodnu, neovlivňuje to, že se rozhodnu. Kdyby Bůh byl jako člověk, znamenalo by to, že zná naše rozhodnutí „v předchozím čase“, tedy jako předem dané. Jak jsme však řekli, Bůh není člověk a stojí mimo čas. Jeho vědomí o nás naše rozhodnutí neovlivňuje. Je sice pravda, že se rozhodujeme na základě vnějších podnětů (za nimiž můžeme hledat Boží prozřetelnost), ovšem konečné rozhodnutí je naším svobodným úkonem.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář