katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 9.2.2007
Otázka:
Panna Maria je označována jako bez poskvrny počatá a jako uchráněná prvotního hříchu. Je snad sexualita brána jako něco poskvrňujícího a hříšného?
Vždyť sám Bůh nabádá „množte se, ať je vás jako písku na poušti“.
Druhá otázka je spíše k zamyšlení. Jsem zvídavý člověk, a tak by mě zajímalo, kde se vzala tak dokonalá bytost jakou je Bůh, kdo ji stvořil.
Odpověď:
K první otázce:
Mluvíme-li o Panně Marii jako o počaté bez poskvrny prvotního hříchu, vyznáváme tím, že byla uchráněna od hříchu již od svého početí, tedy od počátku své existence, a to pro budoucí zásluhy svého Syna. S tím, že zůstala pannou, když počala Ježíše Krista, to nesouvisí. Jinými slovy, termín »neposkvrněné početí Panny Marie« označuje počátek života Panny Marie, její početí jejími rodiči, které tradice nazývá Jáchym a Anna, nikoli počátek života Ježíše Krista.
Sexualita jako něco hříšného brána není; např. sv. Tomáš Akvinský píše ve výkladu ke knize Genesis (a cituje zde sv. Augustina), že lidem Bůh znovu požehnal (Gn 1,28), aby nikdo nemohl říci, že v úkolu plodit potomky je nějaký hřích (v originále „ne quisquam diceret in officio gignendi filios ullum esse peccatum“). (Summa theologiae, I, q. 72 ad IVum)
K otázce druhé:
Boha nikdo nestvořil. Bůh není stvořená bytost, Bůh je Stvořitel. Bůh se od veškerých bytostí neliší stupněm dokonalosti, nýbrž podstatně, způsobem bytí. Všechny bytosti přijimají od Boha své bytí, svou existenci, jen Bůh existuje sám o sobě. Krom toho Bůh je mimo čas, nad časem, tudíž „se nevzal“, nýbrž stále je.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest