katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 9.10.2001
Otázka:
Dobrý den, zajímalo by mě, proč není římskokatolická církev členem Světové rady církví a proč je v případě Ekumenické rady pouze přidruženým členem (a co to vlastně znamená "přidružený člen"). Děkuji.
Odpověď:
Co znamená "přidružený člen" najdete na stránkách Ekumenické rady církví (ERC).
Podle statutu Ekumenické rady církví se o plné členství v ERC mohou ucházet křesťanské církve, které souhlasí s věroučnou bází a jsou registrovány v České republice. Podílejí se na aktivitách ERC a mají právo hlasovat.
Členství přidružené si mohou zvolit církve, které souhlasí s bází, v plném členství jim však brání jiné důvody. Podílejí se na aktivitách ERC, nemohou hlasovat, ale mohou před hlasováním dát najevo své mínění k projednávané otázce.
Status pozorovatele může být přiznán církvím, křesťanským sdružením a hnutím, které souhlasí s cíli ERC, avšak z věroučných nebo jiných důvodů nemohou být plnými nebo přidruženými členy. Podílejí se na aktivitách ERC, nikoliv na rozhodování.

Důvod, proč Katolická církev není plným, ale "pouze" přidruženým členem ERC, tkví v rozdílném chápání ekumenizmu. Podle protestantských církví je cílem ekumenizmu vzájemné uznání významu všech církví, které by dohromady tvořily společenství, které respektuje odlišnosti jednotlivých členů. Takže výsledná církev by byla jakýmsi "součtem" jednotlivých církví.
Podle Katolické církve spočívá jednota na shodě v základních pilířích: vyznání apoštolské víry, slavení bohoslužby a svátostí, apoštolská posloupnost prostřednictvím svátosti kněžství od apoštolů k biskupům spolu s Petrovým nástupcem jako hlavou (srv. KKC 815, dekret II. vatikán. koncilu Unitatis reintegratio 2, konstituce II. vatikán. koncilu Lumen gentium 14). V tomto pohledu se tedy klade důraz na vyjasnění základních sporných otázek, které křesťany mezi sebou dělí. Kdybych měl pro rozlišení pohledů na jednotu křesťanů použít filozofickou terminilogii, tak v případě protestanstkých církví se jedná o vytvoření ontické jednoty, v případě Katolické církve jednoty ontologické.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest