katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 19.3.2008
Otázka:
Chtěla bych se zeptat, proč se Velikonoce neslaví k určitému (každý rok stejnému) datu jako třebas Vánoce, ale je to vždy první neděli po jarním úplňku (čili každý rok jiné datum).
Odpověď:
Velikonoce patří k nejstarším křesťanským svátkům a rozhodně jsou nejdůležitější oslavou liturgického roku. Určení jejich data na základě úplňku vychází z doby prvních Velikonoc, tedy událostí Kristovy smrti a vzkříšení.
Z evangelia víme, že Ježíš Kristus zemřel v předvečer židovského svátku Pesach. Svátek Pesach připadá na 15. den měsíce Nísanu (přelom března a dubna, tedy první jarní měsíc), ukřižování se tedy odehrálo 14. dne tohoto měsíce. Židovský kalendář je lunární, nikoli solární jako náš, proto se 14. den Nísanu posouvá v závislosti na fázích Měsíce. Nísan začínal na novoluní, Pesach tedy připadal na úplněk.
Od nejstarších dob se v Malé Asii, v tzv. janovských obcích, které odvozovaly svou existenci od apoštola Jana (známe několik z nich z prvních kapitol knihy Zjevení), Velikonoce slavily přímo 14. dne měsíce Nísanu. V Římě však platil prakticky odnepaměti zvyk slavit Velikonoce následující neděli – je to logické, jelikož neděle byla dnem Kristova zmrtvýchvstání a o jejím slavení máme doklady již z apoštolských dob, dokonce ze samotného Písma. Za pontifikátu papeže Aniceta (154–167) navštívil Řím sv. Polykarp, biskup ze Smyrny a pozdější mučedník, aby zde jednal právě o termínu velikonočních oslav. Oba – biskup římský i smyrenský – hájili své stanovisko, proto ke konečnému kompromisnímu řešení nedošlo. Ovšem rozešli se v pokoji a přátelsky, dokonce společně oslavili eucharistii; obě strany totiž hájily svůj zvyk jako starobylý a posvěcený dlouhodobým užíváním a tradicí.
Znovu se spor o Velikonoce rozhořel za pontifikátu papeže Viktora I. (189–199). Definitivně se termín Velikonoc ustálil až na Nikajském koncilu roku 325; právě tehdy byl stanoven na neděli po prvním jarním úplňku.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest