katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 27.5.2008
Otázka:
Pěkný den, prosím o vysvětlení, kdy je při mši sv. ustanoveno či doporučeno věřícím stát, kdy sedět, kdy klečet. Co farnost, to určité odlišnosti, někdy i výrazné… Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Postoje při bohoslužbě stanovují Všeobecné pokyny k římskému misálu. Zde se v článku 43 praví:
»Věřící ať stojí od začátku vstupního zpěvu nebo od příchodu kněze k oltáři až ke vstupní modlitbě včetně, při zpěvu Aleluja před evangeliem a při četbě evangelia, při vyznání víry a přímluvách, od výzvy před modlitbou nad dary až do konce mše s výjimkou toho, co bude řečeno dále.
Ať sedí při čteních před evangeliem a při responsoriálním žalmu, při homilii a přípravě darů; a podle okolností též při posvátném mlčení po přijímání.
Ať pokleknou k proměňování, není-li to ztíženo nemocí, nedostatkem místa, množstvím přítomných či jinými rozumnými důvody. Ti, kdo při proměňování nepokleknou, se hluboce ukloní, když kněz po proměňování pokleká.
Biskupské konference však mohou společné úkony a postoje popsané v mešním řádu přizpůsobit podle platných předpisů povaze a rozumným zvyklostem národů. Bude však třeba dbát, aby odpovídaly smyslu a charakteru jednotlivých částí mešní liturgie. Kde je zvykem, že lid zůstává klečet po Svatý až do konce eucharistické modlitby a před přijímáním, když kněz říká Hle, Beránek Boží, je chvályhodné to zachovat.
K dosažení jednoty v úkonech a postojích při určitém konkrétním slavení bohoslužby mají věřící uposlechnout výzev, které při obřadech pronáší jáhen nebo přisluhující laik nebo kněz, jak je to stanoveno v misálu.«
Článek 390 opakuje: »Biskupským konferencím přísluší stanovit a po předchozím přezkoumání Apoštolským stolcem uvést do misálu úpravy naznačené v těchto Všeobecných pokynech a v mešním řádu; jsou to úkony a postoje věřících (srov. č. 43)…«
Osobně bych doporučil přidržet se ve sporných případech vlastního svědomí a úsilí o zachování jednoty s ostatními; svatému Ambrožovi se připisuje výrok: „Jsi-li v Římě, žij jako Římané; jsi-li jinde, žij tak, jak se tam žije. (Si fueris Romae, Romano vivito more; si fueris alibi, vivito sicut ibi.)“
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest