katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 3.6.2009
Otázka:
Přeji hezký den! Zajímalo by mne, proč se přidává při čtení ze Svatého Písma k oslovení "Bratři" ještě "a sestry", když to v Písmu tak nestojí? Je to tedy jen lidské ustanovení, v zájmu jakési "emancipace"? Vždyť v závěru Písma stojí varování, že kdo přidá nebo ubere v Písmu slov, tolik mu Bůh naloží ran. Jak si to tedy vysvětlit? Pak se Svatým slovem nemůže nakládat takto nikdo, ani biskupská konference. Děkuji za výklad.
Odpověď:
Pro římskou liturgii je již po staletí typické, že se snaží předkládat biblický text tak, aby působil jako celek. Někdy se například můžeme setkat i s tím, že je k určitému úryvku připojena věta nacházející se o něco dále. Tím se neopravuje biblický text, jen se předkládá v „kompaktní formě“. Je samozřejmě dobře, když si doma věřící přečtou nejen celý úryvek, ale i to, co mu předchází a co po něm následuje.

Pokud se čte úryvek z listů, přidává se k němu i oslovení, protože to je součástí každého dopisu (i biblických) a úryvek by byl bez něj jaksi neúplný. I oslovení „Bratři“ je tedy k textu přidáno, lépe řečeno předřazuje se před biblický text. Přitom se postupuje tak, že se vybírá takové oslovení, které je pro autora typické. Zmíněné oslovení bratři je typické pro Pavla (například v listu Římanům se objevuje v 1,13; 7,1.4; 8,12; 10,1; 11,25; 12,1; 15,14.30; 16,17), v Janových listů se používá oslovení „milovaní“ (v Prvním listu Janově 2,7; 3,2.21; 4,1.7.11).

Oslovení „milovaní“ je jasné – zahrnuje stejně muže jako ženy. V řečtině je milovaný agapétos, milované agapété a milovaní agapétoi. Všechna slova jsou tedy od téhož základu a zahrnují obě pohlaví (podobně jako české „čtenáři“ zahrnuje i „čtenářky“). Podobná situace je v řečtině u slov „bratr“ a „sestra“. Bratr je „adelfos“, sestra „adedelfé“ a množné číslo „adelfoi“ zahrnuje obě skupiny. Jenže zde čeština rozlišuje a když řeknu česky „moji bratři“, rozhodně tím nemyslím i svou sestru. Pavel ale ve svém dopise jistě oslovoval i křesťanky, na mnoha místech je zmiňuje. Proto je oslovení „bratři a sestry“ nebo podle dnešních zvyklostí „sestry a bratři“ přesnější.

Abych tedy vše shrnul: oslovení na začátku čtení z listů nejsou součástí biblického textu, ale musí zde být, protože se jedná o dopis. Tato oslovení vycházejí z toho, jak nejčastěji své čtenáře oslovuje autor listu. Protože Pavlovo oslovení zahrnuje (nejen významově, ale i po jazykové stránce) jak křesťany, tak křesťanky, je překlad se sestrami přesnější než bez nich.
Na otázku odpověděl: Dominik Opatrný (CMTF UP)
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest