katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 24.10.2001
Otázka:
Zdravím vás. Nedávno jsem byla tak zoufalá a utrápená z určitých rodinných problémů, které mě ovlivňují už od mého dětství, že mě napadla taková hloupá myšlenka a to taková, že jediným způsobem vysvobození je pro mě sebevražda. Pak jsem tuto myšlenku zavrhla¨a nyní už vím, že to byla opravdu velmi velká hloupost.Zajímalo by mě, zda jsem se dopustila těžkého hříchu. Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Mám-li konkrétně posuzovat tuto situaci, pak z toho, co jste mi sdělila, se domnívám, že o těžký hřích nejde. Pokud se jednalo pouze o myšlenku, která nebyla potvrzena rozhodným a dokonalým rozhodnutím vůle ji uskutečnit, nebyla naplněna skutková podstata těžkého hříchu (vědomé a dobrovolné překročení Božího zákona v závažné věci). Člověk, pokud je v neutěšeném stavu, může být skutečně pronásledován "nevhodnými nápady". Jestliže je rozhodnutí ovlivněno okolnostmi, které mění dobrovolnost (např. psychická porucha či táhlé problémy), je často velmi obtížné stanovit přesně subjektivní vinu člověka.
Musím zdůraznit, že sebevražda není řešením bezvýchodné situace, ale zbabělý útěk. Člověk není pánem života v tom smyslu, že by si ho dal a mohl si ho vzít, nýbrž ho přijímá jako Boží dar a je za něj zodpovědný. Sebevražda je porušením povinnosti milovat sám sebe a překročení 5. přikázání, zároveň se jí člověk připravuje o možnost dalšího osobního růstu.
Velmi často jsou pokusy o sebevraždu posledním voláním (naléhavou prosbou) lidí, kteří nevidí východisko ze své situace. Pro blízké to je vždy důvod ke zpytování svědomí, zda nepřehlédli signály, kterými byli žádáni o pomoc.
Prevencí proti sebevraždě je živá víra a náboženské přesvědčení. To potvrzují i statistiky. V kritických situacích, kdy selhává vlastní soudnost, potřebuje člověk meze autority a ty křesťanství jasně klade. Další důležitou prevencí je nezůstávat se svými problémy sám, ale dokázat se svěřit důvěryhodné osobě. Už samo pojmenování problémů a jejich sdělení bývá otevřenou cestou k řešení, nehledě na to, že druhý člověk se dokáže na "neřešitelné problémy" dívat zvenčí a pomoci s jejich oddramatizováním a řešením.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest