katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 27.10.2001
Otázka:
Dostali jsme se spolu do sporu o výklad knihy Zjevení sv. Jana. Máme ji chápat jako alegorický popis historických událostí s poselstvím nadeje do budoucna anebo jako prímou vizi budoucnosti? Za odpoved predem dekujeme.
Odpověď:
Apokalypsa (Zjevení sv. Jana) je skutečně zvláštní kniha. Na rozdíl od proroků, kteří slyší Boží poselství a ústně je předávají, v apokalyptické literatuře zůstávají samotná vidění, aniž by je autor převedl do významové řeči. Tato vidění mají především symbolický smysl. Takřka vše je totiž symbolem: číslo, věc, části těla, osoby...
Zda lze přiznat Apokalypse význam alegorického popisu historických událostí, je mezi biblickými experty stále diskutovanou otázkou. Není pochyb, že se dá text dost dobře aplikovat na politickou situaci doby vzniku - kolem r. 95 po Kr. za vlády císaře Domiciána. Prvotní církev prošla krveprolitím za Nerona a když se zdálo, že už je vyhráno, nastoupil Domicián a pronásledování křesťanů se obnovilo.
Ovšem exegeté varují před tím, aby se text omezil na popis historické události. Záměr autora míří dále. Předkládá věčné pravdy, které provázely už starozákonní lid: Důvěra vyvoleného národa byla a je založena na slibu, že Bůh je s námi. Jeho přítomnost znamená ochranu před nepřáteli. Bůh setrvává se svým novozákonním lidem v osobě Ježíše Krista a jeho příslibu: "Já jsem s vám po všechen čas, až do skonání světa... (Mt 28,20). Kakže věřící se nemají čeho bát. I když momentálně pro Kristovo jméno strádají a jsou třeba i v "nevýhodě", nakonec zvítězí...

Docela přehledný úvod do Apokalypsy najdete v tzv. Jeruzalémské bibli (u nás bohužel ještě není kompletní). Mezi odborníky je oceňován komentář: Pierre Prigent, L'Apokalypse de saint Jean, Delachaux et Niestlé Editeurs, Paris (i zde si budete muset vystačit s originálem či překlady do světových jazyků).
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest