katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 16.6.2009
Otázka:
Dobrý den. Moje otázka se týká světců, kteří byli ze seznamu svatých později vyřazeni, neboť jejich historicita nebyla uspokojivě doložena. Jak je to potom s lidmi, kteří je mají jako své patrony? Mají se k nim stále modlit? A můžou si je nově pokřtění za patrona třeba i zvolit? Řeší se nějak i otázka sakrálních staveb, které jim jsou zasvěceny? Děkuji.
Odpověď:
Historickokritické přezkoumání sanktorálu (svátky, památky svatých) vychází ze zásady, že by současní křesťané „svůj kult založit na historické pravdě“. Což je legitimní. Do nového kalendáře nebyli zahrnuti ti světci u kterých existují velké historické obtíže stran jejich života i reálného kultu. Pokud je někdo má za svého patrona takového legendárního světce, tak je logické, že jej nadále uctívá, podobně to platí u kostelů, které jim jsou zasvěceny. Pokud si někdo volí křestního či biřmovacího patrona měl by si zvolit právě z oněch historicky doložitelných světců. Jde o to, že o těch „vyřazených světcích“ nemáme hodnověrné historické zprávy, tedy nevíme zda vůbec existovali. A protože světci nám mají být vzory k následování, je třeba abych následovali reálné osoby a ne někoho, kdo pravděpodobně nikdy nežil a je možná pouhou smyšlenou osobnou.

Doplněno:
Proces kanonizace se ustanovil od 11. stol. v souvislosti s reformním papežstvím - nastává reforma podmínek k veřejnému kultu svatých. Proto např. Alexandr III. okolo r. 1171 zasahuje u Švédského krále, aby zakázal uctívání svatých, které nebylo schváleno církví. Nakonec Inocenc III. (+1216) vyhrazuje pravomoc kanonizovat výhradně papeži. U historicky pochybných světců, kteří jsou uctívaní "od nepaměti", historické kulty, většinou žádný kanonizační proces neproběhl, prostě se uctívali. Papež si vyhradil právo prohlásit za blahoslaveného, svatého, pravě proto, aby byl v této oblasti učiněn pořádek a nedocházelo již k těmto pochybnostem.
Na otázku odpověděl: Jitka Jonová (CMTF UP)
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest