katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 29.10.2001
Otázka:
Katolická církev má Boha , jeho Syna a Ducha svatého plná ústa. Ale její zavedené obřady a zvyklosti v mnoha věcech naprosto odporují slovu Božímu ! Cožpak Ježíš neřekl, když mu oznámili: ,,Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat,ale nemohou pro tento veliký zástup.´´A on jim odpověděl: ,,Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.´´ Je psáno.Když mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: ,,Blaze té, která tě zrodila a odkojila!´´ Ale on řekl: ,,Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.´´ Jistě.Marie,matka Ježíše Krista, Božího Syna, je požehnaná mezi všemi ženami, jak je psáno v Bibli. Ale modleme se k Bohu Všemohoucímu,Hospodinu zástupů, našemu Stvořiteli a Spasiteli, jeho Synu, Ježíši Kristu a Duchu svatému, jak je psáno. ???
Odpověď:
Katolická církev má Boha , jeho Syna a Ducha svatého plná ústa. Ale její zavedené obřady a zvyklosti v mnoha věcech naprosto odporují slovu Božímu!
:-))
Okřídlená věta. Slyšel jsem ji nebo četl už tolikrát!!! Ale mohl byste prosím nám, ignorantským katolíkům, objasnit, v čem?
Navrhuji tento postup: Zpracujte seriózní srovnání "Písmo versus katolická církev". (pozor!!! Nikoliv: "Písmo versus má představa o katolické církvi"). Aby se jednalo skutečně o seriózní práci, očekávám text podložený citacemi Písma a Katechizmu katolické církve (nebo jiného oficiálního dokumentu, např. Enchidirionu). Pokud své obvinění nepodložíte faktickými důkazy, tak se o tom nehodlám bavit, ani diskutovat. I v civilním právním systému platí zásada, že dokud se neprokáže vina, není možné nikoho odsoudit. Navrhovatelem obvinění jste Vy, je i na Vás předložit faktické důkazy!!!
Myslím, že jde o "férovou nabídku".
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest