katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 7.11.2001
Otázka:
Vážení, můžete mi stručně přiblížit života odkaz sv. Víta - kdo to byl, kdy a kde žil? Jaký k němu mělo vztah Království koruny české? Kolik později kanonizovaných historických postav pocházelo z Čech/Moravy/Slovenska - jako sv.Vojěch a sv.Anežka Česká Děkuji. Jitka
Odpověď:
VÍT, mučedník. Osobní data neznámá; svátek 15. 6. Tento mučedník byl uctíván od raných dob, ale jeho skutečný příběh se nedochoval; pravděpodobně byl umučen v Lukánii v jižní Itálii. Poměrně pozdní legenda ho spojuje se Sicílií a tvrdí, že byl umučen spolu se svou chůvou Krescencií a jejím mužem Modestem za Diokleciánova pronásledování křestanů. Samozřejmě je připojen barvitý popis mučení a zázraků. Vít byl vzýván jako ochránce proti mnoha nemocem, zejména epilepsii a chorei (tanci sv. Víta). Jeho údajné ostatky byly r. 836 přeneseny do kláštera Corvey v západním Vestfálsku. V 10. stol, obdržel jeho rameno darem český kníže sv. Václav. Dal pak postavit na Pražském hradě k jeho poctě chrám, který se stal základem dnešní katedrály. Atributem sv. Víta je kohout.
(Podle: D. ATTWATER, Slovník svatých, Jena 1993, str. 338)
Vztah sv. Víta a českých zemí je tedy pouze "vnější", nikdy zde pravděpodobně nebyl...

Z českomoravskoslovenského prostředí pocházeli tito světci: sv. Gorazd, Bystrík, Andrej Svorad a poustevník Benedikt, sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Radim, sv. Prokop, sv. Anežka, sv. Zdislava, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, sv. Klement Maria Hofbauer, sv. Jan Nepomuk Neumann; částečně měl český původ sv. Ondřej Corsini (po matce). Dále Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin (košičtí mučedníci). V neděli 4. 11. 2001 byli beatifikováni Pavel Petr Gojdič a Metoděj Dominik Trčka.
(Nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl :-))
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest