katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 11.12.2001
Otázka:
Jak se může věřící křesťan více zapojit jako laik do církve, nejen jako akolyta nebo ministrant?
Odpověď:
Samozřejmě, laik se do církve zapojuje celým životem. Církev totiž není pouze v kostele, ale všude tam, kam se dostane pokřtěný člověk. Křtem se každý křesťan stává nositelem obecného kněžství, které ho zavazuje k vydávání svědectví o Kristu. Muži, kteří přijali ještě služebné kněžství (jáhenské, kněžské či biskupské svěcení) jsou kromě všeobecného poslání ve službě obecnému kněžství. Z toho plyne rozdělení úkolů.
Kromě toho, že je laik Božím vyslancem na pracovišti, v rodině atd., podílí se na životě farního společenství. Spoustu věcí totiž nemusí dělat sám kněz (vedení oprav, ekonomika, různé pastorační projekty...), ale spolupracuje s ním skupina laiků (např. farní rada), kteří se spolupodílí na vedení farnosti.
Prakticky lze rozdělit službu laiků na liturgickou (služby při liturgii: ministrant, akolyta, lektor, zpěvák, varhaník, kostelník...), pastorační (společenství, skupiny, zajištění různých projektů a akcí, katecheze, přípravy na svátosti), ekonomickou (účetnictví) a "provozní" (péče o kostel, farní budovu). Určitě by se toho dalo najít ještě více.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest