katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 16.12.2009
Otázka:
Jsem katolík a žiji dlouhodobě v Anglii. Nemám-li možnost chodit na nedělní katolickou bohoslužbu, je brána jako alternativa účast na anglikánské bohoslužbě a svatém přijímání (případně ostatních svátostech)?
Odpověď:
Možná by bylo lépe nepoužívat výraz „alternativa“. Popravdě řečeno, pro mši svatou alternativa neexistuje, protože nic většího na této zemi nemáme.
Kanonické právo hovoří o tom, že katolický křesťan se má v neděli a zasvěceném svátku (event. v předvečer) účastnit katolické mše svaté. (CIC 1248)
Krom toho Kodex stanoví:
»Kdykoliv to vyžaduje nutnost nebo tak radí opravdová duchovní užitečnost, a pokud se zabrání nebezpečí omylu nebo lhostejnosti, je dovoleno křesťanům, jimý je fyzicky nebo mravně nemožné obrátit se na katolického udělovatele, přijmout svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných od nekatolických udělovatelů, v jejichž církvi jsou uvedené svátosti platně udělovány.« (kánon 844, § 2; zvýrazněno redakcí www.katolik.cz)
Proto je třeba se ptát, zda v té které církvi jsou platně slaveny jmenované svátosti, resp. zdali je v dané církvi zachována apoštolská posloupnost, jelikož tyto svátosti může platně slavit jen kněz vysvěcený v apoštolské posloupnosti. V anglikánské církvi však nebyla zachována apoštolská posloupnost – definitivně o tom rozhodl papež Lev XIII. v listě Apostolicae curae et caritatis ze 13. září 1896. (Proto jsou také anglikánští duchovní, kteří přestoupí ke katolické církvi, mají-li působit jako kněží, znovu svěceni na kněze sub condicione, tedy „pod podmínkou“.) Tudíž v anglikánské církvi není platné kněžské svěcení, tedy ani platná eucharistie, svátost smíření ani pomazání nemocných, jakkoli mohou anglikánské obřady jevit vnější podobnost s katolickými.
Odpověď tedy zní: Účast na anglikánské bohoslužbě nenahrazuje účast na mši svaté. Katolický křesťan nemůže v anglikánské církvi přistoupit k přijímání, jelikož se nejedná o svátost eucharistie, tak jak ji ustanovil Kristus.
Budete-li na Bristkých ostrovech hledat katolický kostel, mohou Vám pomoci stránky Katolické církve v Anglii a Walesu (v angličtině).
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest