katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.1.2010
Otázka:
Mohu jít ke sv. přijímání vícekrát, když jsem třeba na dvou mších sv. za den?
A ještě jeden dotaz: když přijdu do kostela později (stane se), mohu jít ke sv. přijímání?
Odpověď:
Těmto otázkám jsme se již na našich stránkách věnovali, konkrétně zde. Dovolte mi tedy citovat tamní odpověď otce Petra Šikuly:
»Jak to upravuje Kodex kanonického práva v kán. 917, je druhé sv. přijímání týž den možné „jen při slavení eucharistické oběti“. To znamená přítomnost na celé bohoslužbě, prakticky od kříže na začátku po požehnání na konci.«
Z toho vyplývá, že
1) přijdu-li na mši sv. později (stát se může leccos – někdy stačí dopravní zácpa), mohu přijímat, ovšem jen v tom případě, že je to ten den poprvé, kdy přistupuji k přijímání;
2) podruhé v daném dni mohu přijímat, ale jen tehdy, přijímám-li na mši sv. (tedy nikoli např. bohoslužbě slova nebo velkopátečních obřadech) a jsem-li přítomen na celé této mši sv.
Výjimka pro druhé svaté přijímání v jednom dni platí pro ty, kdo jsou v aktuálním nebezpečí smrti z jakéhokoli důvodu (nemocní, ranění, odsouzení k smrti apod.). Ti mohou přijímat i mimo mši, i když téhož dne již eucharistii jednou přijali, a to jako tzv. viaticum. Tuto situaci upravuje kánon 921 zmiňovaného kodexu.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest